Zakonny opłatek

W Sandomierzu miało miejsce spotkanie świąteczno-bożonarodzeniowe sióstr zakonnych i dziewic konsekrowanych. Były wzajemne życzenia i łamanie opłatkiem.

Centralną częścią spotkania była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, którą koncelebrowali: ks. prof. Leon Siwecki, wikariusz biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ks. Grzegorz Staszczak, notariusz kurii.

Bp Nitkiewicz nawiązał w homilii do rodowodu Pana Jezusa z Ewangelii wg. św. Mateusza. Zwrócił uwagę na długą drogę, jaką odbyła ludzkość, aby spotkać zapowiedzianego Zbawiciela.

– Często najdalej mają ci, którzy mieszkają najbliżej. Tym bardziej dziękuję wam drogie Siostry za przybycie na dzisiejsze spotkanie pomimo śnieżnej pogody.

Życiorys Pana Jezusa uczy nas, że los każdej osoby lub instytucji, przypomina swoistą sinusoidę. Stąd potrzeba ufności, pokory i roztropności. Każda chwila może zmienić bieg wypadków, stać się momentem zwrotnym. Nie możemy jej przeoczyć albo przespać. Czuwajmy więc wytrwale, jak Maryja, prosząc Boga o łaskę rozpoznawania Jego znaków – powiedział biskup

Po Mszy św. Ordynariusz Sandomierski przekazał życzenia bożonarodzeniowe wspólnotom zakonnym z terenu diecezji dziękując za ich modlitwę w wielu intencjach oraz za różnoraką posługę duszpasterską. W imieniu osób konsekrowanych życzenia bp. Nitkiewiczowi oraz przybyłym kapłanom złożyła referentka ds. zakonnych s. Klara Radczak.

Następnie obecne siostry zakonne połamały się świątecznym opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia.