Zaproszenie na wspólną modlitwę w intencji powołań

Foto. @Light_of_truth / Lightstock.com

Od dnia 3 października w każdy pierwszy czwartek miesiąca w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosić będziemy Boga, aby wzbudził nowe i liczne powołania do swojej służby. Czuwanie modlitewne rozpoczynać się będzie o godz. 19.30, a zakończy modlitwą komplety o godz. 20.15. Na wspólne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem zaproszeni są księża, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

Aby głosić Dobra Nowinę, celebrować Mszę św. czy sprawować sakramenty potrzeba nowych robotników. Dlatego też pragniemy błagać Boga o dar świętych powołań, aby młodzi ludzie nie bali się odpowiadać na Boże wezwanie. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 2)

Modlitwa bł. Ks. Michała Sopoćki o powołania

 „Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen