Zawierzcie życie Bogu

Dnia 5 marca w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu, biskup senior Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom III i IV roku oraz włączył w grono kandydatów do święceń alumna V roku. Wraz z Biskupem Eucharystię koncelebrowali profesorowie i wychowawcy seminaryjni na czele z ks. Rafałem Kułagą, rektorem uczelni. W homilii bp Frankowski zachęcał alumnów, aby przez przyjęcie posług, które są kolejnym z etapów w drodze do kapłaństwa, zawierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi oraz Matce Bożej.

– Drodzy bracia, wy dziś przyjmujecie na siebie obowiązki lektora, akolity i kandydata do święceń diakonatu. Te obowiązki zleca wam Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa, który was do kapłaństwa powołuje, wybiera i posyła. A za tymi pierwszymi obowiązkami przyjdą obowiązki większe, trudniejsze. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kto w małych sprawach jest doskonały, ten i w wielkich doskonały będzie. To też jak najstaranniej i jak najgorliwiej wypełniajcie te obowiązki i spełniajcie mężnie, czyli z odwagą prawdy i łagodnie czyli z dobrocią płynącą z siły wiary. To właśnie Jezus Chrystus jest dla nas przykładem. Posłannictwo Kościoła, to jest Jego posłannictwo. Zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, która przybliża ludzi do Boga – prosił bp Frankowski.

Obrzęd udzielenia posług rozpoczęło przedstawienie kandydatów przez rektora. Biskup modląc się nad lektorami i akolitami oraz przekazując księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami wprowadził kleryków w ich nowe czynności. Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Lektorowi wspólnota Kościoła powierza troskę o głoszenie Słowa Bożego, zaś akolita stanowi pomoc kapłana w posłudze ołtarza. Kandydatura do święceń diakonatu jest ostatnim etapem przed ich przyjęciem. Na zakończenie Eucharystii biskupowi seniorowi Edwardowi Frankowskiemu w imieniu społeczności seminaryjnej życzenia z okazji kolejnej rocznicy sakry biskupiej złożył ks. Rafał Kułaga.