Złoty jubileusz bazyliki w Stalowej Woli

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz odprawił Mszę św. w noszącej to wezwanie bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli, udzielając młodzieży sakramentu bierzmowania. Była to jednocześnie okazja do modlitwy w intencji Ojczyzny oraz dziękczynienia za poświęcenie przed 50-laty świątyni przez kardynała Karola Wojtyłę oraz jej konsekrację przez prymasa Józefa Glempa 25 lat temu.

Wraz z Biskupem Ordynariuszem Eucharystię koncelebrowali kapłani z pobliskich parafii na czele z dziekanem dekanatu stalowowolskiego ks. Wacławem Gieńcem oraz proboszczem parafii ks. Edwardem Madejem. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, odpowiedzialni za różne instytucje i mieszkańcy miasta.

Biskup Nitkiewicz mówił w homilii, że stalowowolska bazylika konkatedralna jest od półwieku miejscem oddawania czci Bogu, a w czasach komunistycznych stanowiła skrawek niepodległej Polski, na którym ludzie mogli czuć się wolni.

– Tu zbierał się i nadal gromadzi się Kościół – Lud Boży Nowego Przymierza. Kościół pozostanie sobą, niezależnie od prawa własności do murów, gruntów i statystyk. Niezależnie od życzliwości czy wrogości władzy oraz materialnego wsparcia lub jego braku ze strony potencjalnych benefaktorów.
Nie oznacza to, że ktoś bagatelizuje spadek religijności, co widać niestety również w waszym mieście. Wystarczy powiedzieć, że są problemy z uczestnictwem we Mszy św., zaś wśród kapłanów wyświęconych w ostatnich latach dla Diecezji Sandomierskiej, żaden nie pochodzi ze Stalowej Woli.
Nie tracimy jednak nadziei. Kościół zbudowany jest na Chrystusie i nawet jeśli staniemy się ponownie małą trzódką, będziemy dalej, jak mówi św. Piotr, żywymi kamieniami duchowej świątyni, „by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”.
Patrząc na was, drogie dziewczęta i chłopcy – dzisiejsi kandydaci do bierzmowania – przypominają mi się słowa wypowiedziane przed laty do młodych przez św. Jana Pawła II: „Kościół należy do was, więcej – wy jesteście Kościołem!”. Stwierdzenie to dotyczy naturalnie także starszych.
Czy jednak zdajecie sobie w pełni sprawę z tego, że jesteście Kościołem i w jaki sposób wyrażacie to w waszym życiu? Dzisiaj wiele osób chciałoby upodobnić Kościół do świata. Wprowadzić podobne struktury, mechanizmy inspirowane świecką demokracją albo ekonomią i co najgorsze, dopasować do współczesnych gustów prawdy wiary, zasady moralne oraz obrzędy. Słyszę czasami, jak porównuje się diecezję do województwa, parafię do gminy, proboszcza do wójta, itd. Złośliwi mówią nawet o korporacji. Inni chcieliby wszystko zmodyfikować pod dyktat sondaży albo w imię wolności czy tolerancji pozwolić na to, co zakazane.
Jako Kościół, będący wspólnotą wiary, rodziną samego Boga, nie możemy się na to zgodzić. Naszym obowiązkiem jest dawanie chrześcijańskiego świadectwa oraz głoszenie, że Jezus jest Panem i nie ma w nikim innym zbawienia. Mamy to czynić odważnie, konsekwentnie i jednoznacznie. Nawet jeśli przyjdzie z tego powodu cierpieć.
Nie lękajmy się, ale – jak zachęca nas nieustannie święty Jan Paweł II – otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi! Nie jesteśmy sami. Pan Jezus powierzył nas opiece Matki Bożej, a my Polacy wybraliśmy Ją sobie na królową. Ona poprowadzi do zwycięstwa nad mocami zła i narodowymi wadami, jakie każdy nosi w sobie. Niewiasta, która starła głowę węża.
W Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz w rocznicę uchwalenia konstytucji, odnówmy wspólnie wyznanie wiary w Boga, potwierdzając prymat wartości chrześcijańskich w naszym życiu. W ten sposób udzielimy wsparcia Polsce. Ona jest bowiem przedsionkiem Ojczyzny niebieskiej, prawdziwej Ziemi Obiecanej, do której wędrujemy prowadzeni przez Chrystusa.
Polska wyrasta z ofiary złożonej przez naszych przodków. Ofiary z samych siebie, nierzadko całopalnej, złożonej z miłości do Boga i Narodu. Z miłości do ziemi, którą zamieszkujemy, do narodowych świętości, tradycji oraz kultury. Módlmy się dzisiaj, abyśmy potrafili napełnić naszą Ojczyznę miłością, kochając tak, jak kocha nas Chrystus – powiedział biskup.

Po homilii Biskup Ordynariusz udzielił sakramentu bierzmowania 135 młodym osobom z miejscowej wspólnoty.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewano wspólnie Litanię Loretańską zakończoną błogosławieństwem eucharystycznym.

Parafia pw. MB Królowej Polski w Stalowej Woli erygowana została 20 listopada 1977 r. Powstała z terenu parafii św. Floriana. Jej początki sięgają okresu odwilży październikowej 1956 r., kiedy to proboszcz parafii św. Floriana ks. Józef Skoczyński przedstawił wiernym potrzebę budowy nowego kościoła. Ze względu na szykany ze strony władz komunistycznych trwała ona ponad 15 lat. W latach 70-tych i 80-tych XX w. funkcję proboszcza tej parafii pełnił ks. Edward Frankowski, późniejszy sufragan przemyski i sandomierski. Bazylika konkatedralna wzniesiona została w dwóch etapach wg projektu prof. Jana Bogusławskiego z Warszawy. Plany konstrukcyjne wykonał inż. Konstanty Jankowski. Pierwszy etap prac, pod kierunkiem ks. Józefa Skoczyńskiego, trwał w latach 1958-1961. Po wykonaniu części konstrukcji żelbetowej władze administracyjne wstrzymały roboty budowlane (17 października 1961 r.). Przerwa w pracach trwała 10 lat. Wznowienie robót nastąpiło 27 listopada 1971 r. Drugi etap prac trwał do grudnia 1973 r. Kierował nimi ks. Władysław Jankowski. Poświęcenia kościoła dokonał kard. Karol Wojtyła 2 grudnia 1973 r. W kolejnych latach ks. E. Frankowski prowadził prace dekoracyjno-wykończeniowe kościoła, m.in. wykonano witraże, posadzkę marmurową oraz wybudowano dzwonnicę. 20 września 1998 r. świątynia została konsekrowana przez kard. Józefa Glempa. W 1993 r. świątynia została podniesiona do rangi konkatedry, zaś od 1998 r. jest bazyliką mniejszą.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/