Złoty jubileusz kapłański

W bazylice katedralnej w Sandomierzu kapłani Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej z rocznika święceń 1974, dziękowali Bogu za lata posługi.

Uroczystej Eucharystii, koncelebrowanej przez dziesięciu jubilatów, przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który wygłosił również okolicznościowe słowo.

Dziękując za 50 lat posługi kapłańskiej oraz za angażowanie się w dalszym ciągu w duszpasterstwo, biskup Nitkiewicz zachęcił Jubilatów, aby byli kustoszami pamięci.

– Francuski myśliciel Gustave Thibon ostrzega nas wprawdzie przed fiksacją na punkcie przeszłości, która nie pozwala przyjąć cennych darów wieku dojrzałego i sędziwego. Biorąc sobie do serca jego rady, macie być drodzy Jubilaci kustoszami pamięci. To znaczy wracać do tego, co udało się zrobić, aby inni mogli brać z was przykład, pomnażając w ten sposób dobro. Należy również pamiętać o porażkach i prosić o Boże miłosierdzie. Może w ten sposób uda się kogoś ochronić przed błędem. To także wasza misja, wasza posługa, której potrzebuje Kościół. Myślę z wdzięcznym sercem o każdym z was, także o jubilatach wyświęconych przed laty w Przemyślu oraz w Lublinie i wysławiam wspólnie Boga za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił – powiedział biskup.

Na zakończenie Mszy św. Biskup Ordynariusz udzielił jubilatom błogosławieństwa.