Znak wiary przodków

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył uroczystej Mszy św. z racji 100-lecia budowy kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli – Chyłach.

Wraz z Biskupem Eucharystię koncelebrowali ks. Józef Rainer, proboszcz parafii, ks. Wacław Gieniec, dziekan dekanatu oraz br. Robert Rabka OFMCap. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także mieszkańcy osiedla Chyły.

Odnosząc się w homilii do przeczytanej Ewangelii, bp Nitkiewicz zauważył, że słuchając Słowa Bożego oraz żyjąc nim stajemy się podobni do Maryi, której wielkość wynika z posłuszeństwa Bogu. Nieważne więc, jaką pełnimy funkcję, ale czy nasze serce należy w pełni do Chrystusa. Wówczas będziemy prawdziwie szczęśliwi i zdolni do dokonania wielkich rzeczy

– Jeśli przed stu laty stanęła tutaj świątynia, to znaczy, że Wasi pradziadowie słuchali Słowa Bożego i nim żyli. Odczuwali potrzebę Chrystusa, a zarazem wspólnoty, która gromadzi się w Jego imię. Nie zawiedli się. Posiadali znacznie mniej od nas, a pomimo tego byli szczęśliwsi, gdyż w ich życiu obecny był Bóg. Dlatego przy okazji obchodzonego jubileuszu módlmy się o umocnienie wiary – mówił biskup. Zaapelował jednocześnie do rodziców, aby troszczyli się o życie religijne swoich dzieci, które nierzadko ulegają presji środowiska nastawionego wrogo do religii.

Na zakończenie Eucharystii przed błogosławieństwem odśpiewano hymn Te Deum.