Żywe Róże we Włostowie

We Włostowie, w parafii, na terenie której leży Karwów, miejsce urodzenia błogosławionego Wincentego Kadłubka, patrona diecezji, odbyła się XIII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca.

W pierwszą sobotę miesiąca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na wspólne spotkanie do Włostowa przybyli członkowie kół różańcowych z całej diecezji, którzy reprezentowali 40-tys. rzesze osób codziennie podejmujących maryjną modlitwę.

W diecezjalnej pielgrzymce pątnikom towarzyszyło kilkudziesięciu księży, a rolę gospodarza pełnił ks. kan. Paweł Goliński, proboszcz parafii. Konferencję formacyjną pt. „Maryja wzorem i Matką powołań” wygłosił ks. Krzysztof Dzierżak. Podczas katechezy uwrażliwiał zebranych na potrzebę modlitwy różańcowej w intencji kapłanów, jak również zachęcał do wypraszania nowych powołań kapłańskich dla naszej diecezji. Po konferencji ks. Augustyn Łyko, diecezjalny opiekun Kół Żywego Różańca poprowadził modlitwę różańcową w intencji nowych powołań w rodzinach i wspólnotach.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani przybyli z pielgrzymami i na co dzień sprawujący opiekę duchową nad wspólnotami różańcowymi. Na wspólnej modlitwie były obecne osoby życia konsekrowanego oraz przedstawiciele grup, wspólnot i stowarzyszeń katolickich.
Biskup Frankowski nawiązał w kazaniu do postaci bł. Wincentego Kadłubka, patrona diecezji oraz bł. Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Kół Żywego Różańca. Podkreślił, że szczególnie trudna sytuacja Kościoła i ludzi wierzących w obecnych czasach wymaga zwrócenia się o pomoc do Matki Najświętszej, a najlepszym sposobem jest odmawianie różańca.

– Tak jak w czasach potopu szwedzkiego znalazł się opatrznościowy Augustyn Kordecki, który pobudził naród do obrony Jasnej Góry, tak samo dzisiaj potrzeba nam opatrznościowych ludzi. Może już są Kordeccy naszych czasów, ludzie różańca świętego, którzy w swoich środowiskach, w parafiach, rodzinach, w różnych stowarzyszeniach rozbudzają ducha narodu do zawierzenia Matce Bożej Różańcowej. Maryja dana człowiekowi ku obronie jest naszą wielką siłą i pomocą. Potrzeba jednak po tę siłę sięgnąć. Modlitwa różańcowa może zmienić losy świata, może zmienić bieg dziejów świata. Od naszej aktywności, od naszego zaangażowania zależy zwycięstwo zapowiedziane w Fatimie – tryumf Jej Niepokalanego Serca – mówił biskup.

Na zakończenie Mszy św. odmówiono akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, a po jej zakończeniu uczestnicy liturgii udali się na plac przed plebanią, gdzie odbyła się wspólna Agapa.
Na terenie diecezji do Kół Żywego Różańca należy blisko 40 tys. osób. Jak podkreślał ks. Augustyn Łyko, są to ludzie, którzy każdego dnia modlą się na różańcu. – Obecność tych ludzi napawa wielką nadzieję, że wiara jest w narodzie. Są to osoby, które swoją postawą świadczą o wielkiej miłości do Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi – mówił ks. Łyko.

Podczas spotkania zelatorzy i członkowie Kół Żywego Różańca podkreślali, że doroczne spotkanie członków Kół Żywego Różańca niezwykle ich integruje i pozwala doświadczyć, jak olbrzymia grupa ludzi sięga codziennie po różaniec jako osobistą i wspólnotową modlitwę.

– Modlitwa różańcowa towarzyszy mi od zawsze. Nie wyobrażam sobie dnia bez odmówienia choćby jednego dziesiątka. W swoich modlitwach polecam moje dzieci i ich rodziny, sprawy osobiste, ale także wypraszam potrzebne łaski dla wszystkich kapłanów pracujących w mojej parafii oraz dla tych, których spotkałam w swoim życiu – powiedziała p. Helena.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/