100-lecie dominikańskiej parafii w Tarnobrzegu

Parafia ojców dominikanów w Tarnobrzegu świętuje stulecie istnienia.

W sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu Eucharystii w 100-lecie parafii przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski. W ten sposób ojcowie dominikanie pragnęli nawiązać do wydarzeń roku 1922, kiedy 15 lipca ówczesny biskup przemyski, dzisiaj święty, Józef Sebastian Pelczar ustanowił przy klasztorze ojców dominikanów niezależną ekspozyturę duszpasterską.

– Była to odpowiedź na liczne prośby wpływające do kurii w Przemyślu kierowane przez rodzinę Tarnowskich, społeczność tarnobrzeską, ówczesne władze miasta i powiatu, które miały na względzie troskę o rozwój moralny, religijny i kulturalny ludności. Zabiegi trwały wiele lat i przyniosły efekty dopiero w 1922 r., zaś pełnoprawna parafia została erygowana w 1934 r. przez następcę św. J.S. Pelczara, bp. Franciszka Bardę – powiedział we wprowadzeniu o. Karol Wielgosz OP, przeor klasztoru ojców dominikanów w Tarnobrzegu. – Msza św. pod przewodnictwem abp. Adama Szala jest dziękczynieniem i wspólnotowym przeżywaniem radości z zacnego jubileuszu naszej parafii.

W homilii abp Adam Szal nawiązując do uroczystości Trójcy Świętej, podkreślił znaczenie jedności i wspólnoty, jaką jest parafia.
– Parafia pomaga trwać w Kościele, pomaga odkryć oblicze Chrystusa i poprzez to umiłowanie Go. Stulecie parafii to okazja do wspomnień, do zastanowienia się nad powodami jej powstania, ale także jest okazją do wyrażenia wdzięczności za związanie się tej wspólnoty wiary. Ta wspólnota wiary, czyli parafia, daje życie w wierze, rozpoczynające się od Chrztu św. poprzez kolejne sakramenty. I dzisiaj w stulecie tej wspólnoty należy sobie uświadomić, iż jej celem jest nasze zbawienie – podkreślił arcybiskup.


Parafia pw. Wniebowzięcia NMP jest najstarszą placówką, która powstała w Tarnobrzegu (założonym w 1593 r. przez Stanisława Tarnowskiego na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy). W Dzikowie, graniczącym z Tarnobrzegiem, stał zamek rodu Tarnowskich. Na zamku tym zlokalizowana była kaplica, gdzie znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej. Cudowny charakter tego wizerunku uznał bp A. Trzebnicki 11 listopada 1675 r. W związku z tym podjęto decyzję o budowie świątyni by zapewnić obrazowi godną oprawę. Jednocześnie Jan Stanisław Amor Tarnowski wraz ze swoją małżonką Zofią założyli klasztor oo. dominikanów w Dzikowie (29 czerwiec 1676 r.). Wkrótce powstał drewniany kościół, poświęcony przez bpa M. Oborskiego 17 lutego 1677 r. Rok później przeniesiono łaskami słynący obraz Matki Bożej z kaplicy zamkowej do kościoła dominikańskiego. Pierwsza świątynia przetrwała do 1703 r., kiedy uległa pożarowi. W międzyczasie podjęto dzieło budowy murowanego klasztoru i kościoła. Na podstawie dekretu Stolicy Apostolskiej z 17 kwietnia 1904 r. koronacji Obrazu MB Dzikowskiej dokonał 8 września 1904 r. bp J. S. Pelczar. Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu, prowadzoną przez oo. dominikanów, erygował bp A. Nowak 10 lipca 1922 r. Wydzielona została z parafii Miechocin i objęła miasto Tarnobrzeg oraz wioski Dzików, Podłęże i Mokrzyszów. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony został w latach 1693-1706.