20 lat Stowarzyszenia Przyjaciół WSD W Sandomierzu

23 listopada 2019 roku odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu Walne Zebranie Prezesów Parafialnych Kół Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Tego typu wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarium naszej wspólnoty seminaryjnej. Podstawowym celem tego spotkania było wzmocnienie braterskiej przyjaźni, przedstawienie bieżących spraw oraz omówienie planów na przyszłość. Uczestnicy dzielili się także cennymi doświadczeniami na gruncie funkcjonowania Stowarzyszenia.

To już 20 lat od kiedy nasi Przyjaciele wspierają nas nieustannie swoją modlitwą i ewangelicznym wdowim groszem, który w świetle nauczania papieża Jana Pawła II (Pastores dabo vobis)  jest środkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania „Domu kapłanów” i tych, którzy się do kapłaństwa się przygotowują.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga. Po zakończonej Eucharystii, sprawowanej w intencji naszych Przyjaciół, nadszedł czas na sprawozdanie z całorocznej działalności Stowarzyszenia, którego podjął się ks. dyrektor Dominik Bucki. Następnie swoje słowo do zgromadzonych skierował Koordynator Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu kl. Mateusz Zięba. Podziękował on za wieloletnią pomoc jaką nas obdarzają Przyjaciele. Przypomniał także, iż każdej środy klerycy modlą się w intencji Przyjaciół WSD. W tym miejscu należy zaakcentować fakt, że dzięki pomocy naszych Przyjaciół udało się sfinalizować w minionym roku akademickim wiele inwestycji. To dzięki Waszej pomocy drodzy Przyjaciele alumni mogą pogłębiać wiedzę teologiczną na licznych sympozjach, korzystać z biblioteki seminaryjnej wzbogaconej o nowe pozycje książkowe i czasopisma.

Po krótkim, a zarazem szczegółowym sprawozdaniu, Pani Prezes w imieniu wszystkich Przyjaciół złożyła na ręce ks. Rektora podziękowania za cały rok pracy, alumnom, i wszystkim zrzeszonym w Stowarzyszeniu Przyjaciół.

Spotkanie zostało zwieńczone koncertem ku czci św. Cecylii w kościele św. Michała Archanioła. Piękny śpiew i muzyka po raz kolejny wybrzmiały na cześć świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Podczas koncertu rozbrzmiewała muzyka chorałowa, chóralna i organowa. Wystąpił Chór „Familiaris” z Woli Baranowskiej, którego dyrygentką jest pani Agata Niño Chwałek oraz Chór Klerycki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pod dyrekcją ks. Leszka Chamerskiego. Całość uświetnił koncertem organowym Pan profesor Michał Dąbrowski, wykładowca w Akademii Muzycznej w Warszawie. Swój debiut miała także schola gregoriańska, która wykonała następujące utwory: „Salve Regina”, „Ave Verum” i „Panis Angelicus”. Koncert poprowadził kleryk Paweł Kida, seminaryjny organista.

Druga część spotkania odbyła się w atmosferze rodzinnej, jednoczącej wszystkich przy seminaryjnym stole. Nie obyło się bez podziękowań, życzeń a nawet łez radości.

W imieniu Zarządu Seminaryjnego oraz wszystkich Alumnów pragniemy podziękować za mile spędzone chwile.

Kl. Adrian Trybucki i Paweł Klusek

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com