Ewangelista Chrystusowej łagodności

W liturgiczne wspomnienie św. Łukasza swoje patronalne święto obchodziła Służba Zdrowia.

W intencji lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego modlił się bp Krzysztof Nitkiewicz podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Wraz z biskupem Eucharystię koncelebrowali ks. Tadeusz Pawłowski SAC, kapelan szpitala oraz ks. Marcin Majewski SAC, wikariusz parafii Chrystusa Króla Wszechświata. Na wspólnej modlitwie obecny był pan dr Krzysztof Warzocha, dyrektor ds. medycznych sandomierskiego szpitala oraz pracownicy i pacjenci placówki.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii o znaczeniu kultu świętych, który jest dla części katolików niezrozumiały, a przez innych niedoceniany. Zachęcił zebranych, aby wyznawane w symbolu wiary „świętych obcowanie” przekładali na osobiste relacje ze świętymi. – Oni są naprawdę blisko nas, opiekuńczy i oddani, podobnie jak za ziemskiego życia wobec ludzi sobie współczesnych. – mówił kaznodzieja.  Zwrócił także uwagę na dehumanizację wielu zawodów łącznie z medycyną. Ten proces, związany z rozwojem nowoczesnych technologii i komercjalizacją opieki zdrowotnej, uderza zarówno w pacjentów, jak i w samych pracowników służby zdrowia. – Św. Łukasz uczy nas w swojej Ewangelii pięknego człowieczeństwa, którego wzorem jest wcielony Syn Boży. Zachęcam was gorąco do wczytywania się w karty Ewangelii tego, jak mówi Dante, piewcy łagodności Chrystusa. Niech będą inspiracją i pomagają budować pozytywny obraz człowieka, umacniając jednocześnie ufność w Boże Miłosierdzie – powiedział bp Nitkiewicz.

– Jest to odpowiednia chwila, aby spotkać się, porozmawiać o problemach, które dotykają to środowisko. Przede wszystkim jest to czas, aby podziękować za ich służbę na rzecz ludzkiego życia i za wszelkie dobro, które niosą ludziom cierpiącym i chorym – powiedział o. Tadeusz Pawłowski SAC, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia.

Po Mszy św., jej uczestnicy spotkali się na wspólnej agapie.