5 rocznica wyboru Papieża Franciszka: Módlcie się za mnie!

Mija 5 lat od wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. 13 marca 2013 r. kard. Jean-Louis Tauran oznajmił z loggii bazyliki św. Piotra „mamy papieża”. Kolegium Kardynalskie wybrało wówczas na głowę Kościoła kard. Jorge Mario Bergoglio.

„Bracia i siostry, dobry wieczór. Dobrze wiecie, że zadaniem konklawe było wybranie biskupa dla Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za przyjęcie. Wspólnoto diecezjalna Rzymu, dziękuję wam” – tymi słowami Ojciec Święty Franciszek rozpoczął swój pontyfikat jako 266. następca św. Piotra.

Na początku swojego pierwszego przemówienia poprosił o modlitwę w intencji emerytowanego papieża Benedykta XVI, a następnie dodał: „Zaczynamy razem naszą wspólną drogę: biskup i lud. Jest to wędrówka Kościoła w Rzymie, który przewodzi w miłości. Módlmy się za siebie, módlmy się za cały świat” – powiedział Franciszek. Na koniec, pochyliwszy głowę, zwrócił się z prośbą do wszystkich zebranych: „Zanim Was pobłogosławię, módlcie się za mnie”.

10 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu

1. ŚDM w Rio de Janeiro
Papież Franciszek przebywał w Brazylii na obchodach XVIII Światowych Dni Młodzieży w dniach 22-28 lipca 2013 r. Zgodnie ze słowami Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, które były hasłem spotkania, zachęcał młodych do odważnego pójścia za głosem wiary i niesienia jej na wszystkie krańce świata. W wielkim święcie wiary wzięło udział ok. 3 mln młodych ludzi z całego świata.

2. Adhortacja „Evangelii gaudium”
Adhortacja „Evangelii gaudium”, która stanowi podsumowanie zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów nt. nowej ewangelizacji, została zaprezentowana 26 listopada 2013 r. Jest to również dokument programowy pontyfikatu Franciszka, o czym pisze w niej sam papież: „Marzę o wyborze misyjnym zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy” – wyznaje Franciszek. Kościół ma być w „permanentnym stanie misji”. Wymaga to rezygnacji z wygodnego przekonania, że „zawsze się tak robiło”.

3. Franciszek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Papież Franciszek odwiedził dwie najważniejsze instytucje polityczne Europy: Parlament Europejski oraz Radę Europy w Strasburgu 25 listopada 2014 r. Wygłosił dwa ważne przemówienia dotyczące stanu obecnego i przyszłości naszego kontynentu, które spotkały się z entuzjazmem i odbiły szerokim echem: „Nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej” – powiedział papież w Parlamencie Europejskim.

4. Encyklika „Laudato sì”
Pierwsza w dziejach Kościoła encyklika całkowicie poświęcona ochronie naturalnego środowiska człowieka „Laudato sì” ukazała się 18 czerwca 2015 r. Franciszek przypomniał w niej, że każdy z nas jest częścią przyrody i od niej zależy, a obecne zagrożenia wymagają zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”.

5. Franciszek w Stanach Zjednoczonych
Papieska wizyta apostolska w USA pod hasłem: „Miłość jest naszą misją”, odbyła się 22-27 września 2015 r. Papież odwiedził wówczas między innymi główną siedzibę ONZ, gdzie wygłosił przemówienie oraz wziął udział w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. W przemówieniu w Zgromadzenia Ogólnym ONZ w Nowym Jorku papież przypomniał, że świat od wszystkich rządzących stanowczo się domaga skutecznej, wyrażającej się w konkretnych krokach ochrony środowiska naturalnego oraz jak najszybszego przezwyciężenia zjawiska wykluczenia społecznego i ekonomicznego.

6. Historyczne spotkanie z patriarchą Moskwy.
Pierwsze w historii spotkanie głowy Kościoła katolickiego ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem, odbyło się na lotnisku w Hawanie 12 lutego 2015 r. Zakończyło się ono podpisaniem wspólnej deklaracji katolicko-prawosławnej, w której obaj przywódcy kościelni stwierdzili, że we współczesnym świecie katolicy i prawosławni są wezwani do braterskiej współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny i do dawania wspólnego świadectwa.

7. Adhortacja apostolska „Amoris Laetitia”
Prezentacja posynodalnej adhortacji papieża Franciszka „Amoris Laetitia” odbyła się 8 kwietnia 2016 r. Podsumowuje ona XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. rodziny, które odbyło się w Rzymie w październiku 2015 r.

8. Wizyta na greckiej wyspie Lesbos
Papież Franciszek wraz z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem i prawosławnym arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem II, odwiedził na greckiej wyspie Lesbos, znajdujący się tam obóz dla uchodźców, dnia 16 kwietnia 2016 r. W czasie pięciogodzinnej wizyty hierarchowie zjedli z nimi posiłek, podpisali wspólną deklarację oraz modlili się za tych, którzy utonęli w Morzu Egejskim, przeprawiając się do Grecji.

9. ŚDM w Krakowie
Pięciodniowa wizyta w Polsce (27-31 lipca 2016) związana była głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży, które przebiegały pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Podczas pobytu w naszym kraju Franciszek uczcił również na Jasnej Górze 1050. rocznicę Chrztu Polski, modlił się w milczeniu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i odwiedził chore dzieci w krakowskim szpitalu. W niedzielę podczas Mszy św. wieńczącej ŚDM z udziałem ponad 1,5 mln wiernych zachęcił młodych ze wszystkich kontynentów, by Ewangelia była ich „nawigatorem” na drogach życia.

10. Jubileusz Miłosierdzia
Ojciec Święty Franciszek otworzył Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 8 grudnia 2015 r. Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy został zakończony uroczystą Mszą św. w uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r. Podczas homilii papież wskazywał, że nie wystarczy wierzyć, „że Jezus jest Królem wszechświata i centrum historii, nie czyniąc Go Panem naszego życia: wszystko to jest próżne, jeśli Go nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie przyjmiemy także Jego sposobu panowania”.