Adwentowe akcje charytatywne

„Ta świeca tworzy polską Wigilię” pod takim hasłem przebiega tegoroczna akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W Diecezji Sandomierskiej rozprowadzone będzie ponad 65 tys. świec.

Foto - ks. Tomasz Lis

– Od ponad 25 lat świeca Caritas gości na naszych bożonarodzeniowych stołach, dlatego możemy powiedzieć, że wigilijna świeca Caritas tworzy polską tradycję świąteczną. Sandomierska Caritas od początku bierze czynny udział w tej formie niesienia pomocy ubogim i potrzebującym dzieciom. Jej blask przypomina o narodzeniu Chrystusa, który jest „światłością świata”, ale także o naszej polskiej tradycji w której w symbolicznym pustym miejscu przy stole pamiętamy o samotnych i ubogich i oczekujemy niespodziewanego gościa. Zapalona wigilijna świeca symbolizuje naszą pomoc wobec osób potrzebujących. Światło tej świecy będzie świadectwem naszego włączenia się w wielką dobroczynną sprawę pomocy osobom ubogim i dzieciom z biednych rodzin – podkreśla ks. Bogusław Pitucha, dyrektor diecezjalnej Caritas. W Diecezji Sandomierskiej Parafialne Zespoły Caritas i wolontariusze mają do rozprowadzenia 65 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Można je nabywać od I niedzieli Adwentu w każdej parafii na terenie diecezji. – Przez ostatnie ćwierć wieku, jako diecezjalna Caritas, obserwujemy wzrastające zainteresowanie wigilijnym dziełem charytatywnym. Ta świeca towarzyszy niemal każdej rodzinie. Nabywając świece wspieramy najuboższe dzieci. Zapraszamy wszystkich do zapalenia świecy Caritas, by stać się jedną rodziną pełną miłości, pokoju i dobra – podsumowuje ks. Bogusław Pitucha. Dochód ze sprzedaży świec corocznie wspiera wakacyjny wypoczynek dzieci z ubogich rodzina oraz osoby najuboższe i dzieła prowadzone przez Parafialne Zespoły Caritas. Akcję można wesprzeć również wysyłając SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt: 2,46 z VAT). W dniach 6 i 7 grudnia będzie przeprowadzone świąteczna zbiórka żywności w ramach akcji „Tak. Pomagam”. – Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych do przechowywania, które zostaną przeznaczone na świąteczne paczki dla osób potrzebujących. Zachęcamy osoby, które będą robiły przedświąteczne zakupy do włączenia się w tę akcję pomocy osobom najuboższym – mówił ks. B. Pitucha. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki dla najbiedniejszych rodzin. – Co roku o świąteczną pomoc do diecezjalnej Caritas zwraca się około 350 rodzin. Chcemy i w tym roku, dzięki wielu darczyńcom, pomóc wielu rodzinom godnie i radośnie przeżyć tegoroczne święta – podsumował dyrektor Caritas.