Akademia Tomaszowa

W Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbyły się uroczystości ku czci św. Tomasza z Akwinu, teologa i filozofa.

Pielęgnowana od lat w sandomierskiej uczelni tradycja spotkania naukowego z okazji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu rozpoczęła się od Mszy św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył bp senior Edward Frankowski. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani pracujący w seminarium i kurii, księża dziekani i kapłani neoprezbiterzy.

W kazaniu ks. dra hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW odnosząc się do fragmentu Ewangelii, w którym Jezus zarzuca uczniom brak wiary, zauważył trzy stopnie wiary w nauce św. Tomasza. – Wierzyć to uznawać, że Bóg po prostu jest. Wierzyć to także uznawać, że to co jest zapisane w Słowie Bożym jest prawdą. W sensie jednak najgłębszym wierzyć oznacza wejść w relację. Nie tylko przyjąć istnienie, nie tylko przyjąć prawdę, która jest w Ewangelii, ale spotkać się, odkryć Tego, który się objawia i przychodzi w Jezusie Chrystusie – mówił kaznodzieja.

Część naukową spotkania rozpoczął ks. Rafał Kułaga, rektor seminarium, który w krótkich słowach wprowadził zebranych w temat wystąpienia ks. P. Artemiuka pt. „Odcienie współczesnej apologii”.

Ukazując odcienie współczesnej apologetyki, Ksiądz Profesor odwołał się do myśli trzech autorów prezentujących oryginalne spojrzenie na tę dziedzinę chrześcijańskiego zaangażowania: A.E. McGratha, G. Koukla i O. Guinnessa, przedstawiając ich koncepcje apologetyki.

Według A.E. McGratha apologetyka ma dzisiaj do zrealizowania trzy zadania. Są nimi obrona, zachwalanie i przekładanie. W przypadku obrony apologetyka wykrywa przeszkody dla wiary oraz podaje odpowiedzi w celu ich przezwyciężenia. Zachwalanie dotyczy prawdziwości i sensowności Ewangelii. Z apologetyki należy wydobywać jej silnie pozytywny wymiar i dokonać prezentacji całej atrakcyjności orędzia Jezusa Chrystusa. Trzecie zadanie to przekładanie. Polega ono na wyjaśnieniu zasadniczych idei i zagadnień wiary chrześcijańskiej odbiorcom, którym chrześcijaństwo jest niemal nieznane.

G. Koukl, podejmując namysł nad apologetyką, szuka przede wszystkim jej adekwatnej postaci. Skuteczną obronę postrzega raczej jako sztukę wyważonej dyplomacji niż desant. G. Koukl uważa, że apologeta powinien stać się ambasadorem, który będzie posługiwał się odpowiednią strategią oraz właściwymi taktykami.

O. Guinness, zajmując się apologetyką, postuluje, by wróciła ona do sztuki chrześcijańskiej perswazji. Według niego, aby obrona chrześcijaństwa była skuteczna, winna odzyskać utraconą siłę. Dzięki sztuce perswazji można zdobyć dla wiary chrześcijańskiej ludzi, którzy z różnych powodów są obojętni, a nawet oporni na słowa Ewangelii.


Tradycja uroczystości i spotkań naukowych w sandomierskim seminarium z okazji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu pielęgnowana jest od wielu lat. Św. Tomasz z Akwinu żył w latach 1225-1274. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł on głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/