Akcja dla samotnych i potrzebujących

Czas Wielkiego Postu to czas pogłębiania modlitwy, czynienia pokuty a także realizowanie pełnego chrześcijaństwa przez dzieła miłosierdzia wobec drugiego człowieka.

Jak co roku na przeciw tym zadaniom wychodzą członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Obok pogłębiania modlitwy poprzez udział w dniu skupienia AK i zaangażowaniu przy rekolekcjach parafialnych, obok pokuty czynionej w ważnych intencjach związanych z diecezją jak i własnymi parafiami, pojawia się też otwartości serca na osoby samotne, potrzebujące i ubogie. Zakres tej pomocy miłosiernej i obecności z potrzebującymi jest bardzo szeroki. Na przykład: POAK we Włostowie przygotował paczki żywnościowe dla około 30 osób potrzebujących, obdarowani otrzymali tez pełne pokarmów koszyczki przygotowane na Wielką Sobotę, jak również kartki ze świątecznymi życzeniami; podobnie członkowie POAK w Ostrowcu Świętokrzyskim (św. Jadwigi Królowej) takimi prezentami serca obdarowali 18 potrzebujących rodzin; POAK w Opatowie (Bernardyni) wsparli 19 osób, które przeżywają trudną sytuację materialną; POAK w Modliborzycach przygotował w niedzielę „wielkanocne śniadanie”, na które zaproszono osoby samotne – i ku radości asystenta parafialnego ks. Marka Tabaszewskiego w spotkaniu tym wzięło udział ponad 30 osób. Natomiast członkowie POAK w Klimontowie podjęli akcję „Rodzina rodzinie” i wsparli rodziny z Syrii, jak również przygotowali paczki i życzenia dla osób niepełnosprawnych z parafii. Te i wiele innych wielkopostnych inicjatyw przyniosły pomoc i wsparcie dla około 300 rodzin potrzebujących pomocy. Być człowiekiem akcji i czynić jak najwięcej miłości miłosiernej – to jedno z zadań każdego członka Akcji Katolickiej.