Biskup Edward Frankowski – zasłużony dla województwa podkarpackiego

Foto. Michał Mielniczuk

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla województwa podkarpackiego” biskupowi pomocniczemu seniorowi Edwardowi Frankowskiemu. Nadanie wyróżnienia odbyło się 28 sierpnia podczas sesji Sejmiku w rzeszowskim Urzędzie Marszałkowskim. W uroczystości wzięli udział biskupi ordynariusze z Rzeszowa i Sandomierza, wojewoda podkarpacka, parlamentarzyści oraz liczni goście. W wygłoszonej laudacji marszałek województwa Władysław Ortyl nazwał bp. Frankowskiego podkarpackim księdzem Popiełuszką, mówiąc o jego zasługach dla formowania duchowego oblicza Podkarpacia oraz dla procesu przemian demokratycznych. Po wręczeniu odznaczenia bp Frankowski opowiedział o swojej działalności duszpasterskiej i społecznej w Stalowej Woli, dziękował też za opiekę Matki Bożej i ludzi, których spotkał na swojej drodze.