Budować na Chrystusie

W uroczystość poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu modlono się za zmarłych prałatów i kanoników Kapituły Katedralnej. Eucharystii przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, a koncelebrowali prałaci i kanonicy na czele z ks. prał. Janem Biedroniem, dziekanem kapituły.

Biskup Nitkiewicz mówił w homilii o roli bazyliki katedralnej. Dziękując za troskę o jej piękno i funkcjonalność, kaznodzieja zaznaczył, że nie można zaniedbywać budowania świątyni duchowej w wymiarze indywidualnym oraz wspólnotowym.

– Każdy z nas jest inny, ma swój charakter, oczekiwania, talenty czy wady. Pomimo tego przylegamy do siebie, niczym kamienie i cegły w murach tej katedry, połączeni spoiwem Ewangelii, przykazań, prawa kościelnego oraz tradycji. Wszystko zaś opiera się na Jezusie Chrystusie, na osobistych relacjach ze Zbawicielem i na wierności Ewangelii. On musi być zawsze naszym fundamentem – powiedział biskup.

Zaznaczył następnie, że zarówno duchowa, jak i materialna świątynia powinny być Domem Bożym oraz domem dla każdego człowieka. Z obu tych świątyń trzeba wyruszać do świata z Dobrą Nowiną, aby każdy mógł usłyszeć o Chrystusie. Biskup mówił również o roli kapitały katedralnej, wyrażając nadzieję, że prałaci i kanonicy zaangażują się w życie liturgiczne i w mecenat kultury.

Po Mszy św. w Kurii Diecezjalnej odbyła się sesja kapituły z udziałem biskupa ordynariusza. Obrady otworzył ks. prałat Jan Biedroń, który przedstawił sprawy bieżące oraz zachęcał do modlitwy w intencji powołań. W trakcie spotkania mówiono między innymi o pracach konserwatorskich w katedrze i jej zwiedzaniu przez turystów oraz o roli kapituły w przygotowaniu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Istnienie sandomierskiej kapituły datuje się, co najmniej na rok 1191. Od 1818 r. jest ona Kapitułą katedralną. Działania kapituły wyznacza odpowiedni Statut. W skład kapituły wchodzą prałaci, kanonicy gremialni oraz kanonicy honorowi. Kanonicy mają prawo do noszenia stroju chórowego oraz dystynktorium z Białym Orłem w koronie oraz wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.