Chmielów – Św Stanisława BiM

KONTAKT:

Gm. Nowa Dęba, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
39-442 Chmielów 391

tel. (+48) 15 846 11 87
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:30; 16:00
Święta państwowo zniesione: 9:00; 17:00
Dni powszednie: 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Józef Rogowski
Wikariusz - Ks. mgr Witold Garbuliński (od 2012 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Chmielów

Liczba katolików:
2115

Odpusty:

Św. Stanisława BM (8 maja)

Historia:
Parafia Chmielów powstała po I wojnie światowej (erygowana w 1924 r.) z rozległej parafii miechocińskiej i należały do niej od początku istnienia trzy wioski: Chmielów, Cygany, Jadachy. Od 1922 r. nabożeństwa odprawiali księża z Miechocina w Ochronce i w dawnym spichlerzu hr. Tarnowskiego. Zainicjowane przez parafian starania o budowę świątyni zostały poparte przez władzę kościelną, oraz hrabiego Zdzisława Tarnowskiego, który zobowiązał się dostarczyć materiał budowlany. Kościół został zaprojektowany przez architekta Wacława Krzyżanowskiego z Krakowa w stylu kompilacyjnym z przewagą baroku. Budowę kościoła rozpoczęto już w 1923 r. Dzięki ofiarności parafian oraz ich pracy pod kierunkiem pierwszego proboszcza ks. Stanisława Władyki i Komitetu Budowy Kościoła, wznoszenie okazałej świątyni (36 m dł., 18 m szer., 50 m wys.) zostało ukończone w 1926 roku tak, że 12 grudnia odprawiono pierwszą Mszę świętą. Poświęcenie kościoła nastąpiło 26 grudnia 1926 r. Od 1928 r. wzywają wiernych na nabożeństwa trzy duże dzwony umieszczone na wieży. Główny ołtarz z figurką Matki Bożej wykonany z alabastru w Żurawie k. Lwowa zdobi świątynię od 1932 r. Kościół szczęśliwie przetrwał bez większych zniszczeń dwukrotne bombardowanie Chmielowa: we wrześniu 1939 r., w których zginęło ok. osiemdziesięciu parafian, a wielu zostało rannych. Po wojnie dzięki staraniom ks. proboszcza St. Władyki a potem jego następcy ks. J. Matyki oraz ofiarności wiernych kościół został wyposażony w potrzebne sprzęty i urządzenia: szaty, naczynia liturgiczne, ławki, ogrodzenie, oświetlenie, organy, witraże, polichromię, ołtarze św. Stanisława i Najśw. Serca Pana Jezusa, centralne ogrzewanie, posadzkę. 11 maja 1958 r. kościół przystosowany do godnego sprawowania służby Bożej został uroczyście poświęcony przez bpa S. Jakiela. W 1981 r. ks. prob. Marian Kondysar rozpoczął budowę kościoła w Cyganach, a w 1982 r. w Jadachach, z czasem powstały tam samodzielne parafie. W 1989 r. została położona posadzka marmurowa w prezbiterium. W latach 1995-96 pozłocono boczne ołtarze, odnowiono i pozłocono stacje drogi krzyżowej. W latach 1998-99 wykonano elewację kościoła. Parafia posiada akta od XVIII w.

- POKAŻ MNIEJ -