Chmielów – Św Stanisława BiM

CHMIELÓW

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Nowa Dęba
39-442 Chmielów Chmielów 391, tel. 15 846 11 87
www.parafiachmielow.pl, e-mail: jozefrogow@interia.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Chmielów swoimi początkami sięga co najmniej XVI w. Przynależała ona do parafii Miechocin. Od 1922 r. do Chmielowa przyjeżdżali z Miechocina księża, odprawiając nabożeństwa w ochronce i dawnym spichlerzu hr. Zdzisława Tarnowskiego. W tym czasie powstała idea wybudowania kościoła, którą poparły władze kościelne oraz hr. Tarnowski. Parafia Chmielów erygowana została w 1924 r. W jej skład oprócz Chmielowa weszły wioski Cygany oraz Jadachy, które stały się samodzielnymi placówkami duszpasterskimi w latach 80-tych XX w. Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM zbudowany został w latach 1923-1926 wg projektu arch. Wacława Krzyżanowskiego. Świątynia powstała z inicjatywy i dzięki staraniom mieszkańców, przy wydatnej pomocy hr. Tarnowskiego, który dostarczył materiał budowlany. Pracami kierował ks. Stanisław Władyka. Pierwsza Msza święta miała miejsce 12 grudnia 1926 r. Natomiast poświęcenie kościoła odbyło się 26 grudnia tegoż roku. W 1932 r. w świątyni ustawiony został główny ołtarz z figurką MB, wykonaną z alabastru w Żurawie k. Lwowa. Po wojnie, dzięki staraniom ks. Władyki, a potem ks. Jana Matyki, kościół został wyposażony w potrzebne sprzęty i urządzenia, m.in. w ławki, oświetlenie, organy, witraże, polichromię, ołtarze św. Stanisława i NSPJ, centralne ogrzewanie oraz posadzkę. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp S. Jakiel 11 maja 1958 r. Remonty kościoła miały miejsce w latach 90-tych XX w. oraz w pierwszej dekadzie XXI w. W 2012 r. zamontowano 28-głosowe organy, dzięki czemu odbywają się systematycznie koncerty organowe. Świątynia wybudowana jest w stylu neobarokowym. Architektura kościoła została zdominowana przez bogato rozbudowaną wieżę na ośmiobocznym korpusie. Od wieży odchodzą cztery bliźniacze ramiona, które zakończone są wysokimi szczytami z esowatymi spływami, z wyeksponowanymi motywami ślimacznicy. Wnętrze ozdobione jest bardzo gęstą polichromią cechującą się śmiałym zestawieniem kolorystycznym i wyraźnymi inspiracjami sztuki ludowej. Girlandowe ornamenty biegną po krawędziach sklepienia, po gzymsach, pilastrach, ścianach, łukach – przypomina to miejscami wzorzystą tkaninę. Wyposażenie kościoła jest z I poł. XX w., m.in. ołtarz główny z alabastrową figurką MB.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Stanisława BM (8 maja).

Do parafii należą: Chmielów.

Ogólna liczba mieszkańców: 2064.

Kapłani pochodzący z parafii: Z. Głowacki, L. Kordas, S. Mycek, G. Stadnik, Ł. Pyszka, M. Głowacki, T. Pyryt.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Tomczyk CSSJ, E. Łakomy OP, A. Koper CMBB.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Bractwo Szkaplerza NMP, koła różańcowe, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Józef Rogowski
Wikariusz - Ks. mgr Witold Garbuliński (od 2012 r.)