Chobrzany – Św. Jana Ewangelisty

CHOBRZANY

Parafia pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty

woj. świętokrzyskie, gm. Samborzec, pow. Sandomierz
27-650 Samobrzec, Chobrzany 71, tel. 15 831 65 55
www.chobrzany.sandomierz.opoka.org.pl
e-mail: chobrzany@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia została założona przez bpa krakowskiego Jana Grota, który na prośbę swoich braci Goworka i Zbigniewa ufundował w 1333 r. w rodzinnej wsi Chobrzany kościół pw. św. Jana Ewangelisty i św. Marty. Fakt ten jest pierwszym udokumentowanym wydarzeniem z historii Chobrzan. Parafia w 1337 r. obejmowała dziewięć wiosek. Nie wiadomo, jak długo przetrwała pierwotna świątynia. Wiemy natomiast, iż w 1644 r. stanął nowy, modrzewiowy kościół. Jednak z czasem i on popadł w ruinę. W latach 1803-1816 z zakupionych resztek zamku w pobliskich Gorzyczanach wystawiono kościół murowany. Świątynia ta, pokryta gontem, a następnie słomą, spłonęła wraz z plebanią 20 kwietnia 1864 r. Zdołano ocalić jedynie puszkę z Najświętszym Sakramentem i obraz Matki Bożej ze św. Janem i św. Martą z XV w. Ówczesny proboszcz ks. Antoni Koziczkowski zamieszkał w spichrzu. Kapłan ten zmarł w dniu 18 maja 1864 r. Po jego śmierci bp J. Juszyński zlikwidował parafię Chobrzany, przydzielając wchodzące w jej skład miejscowości do parafii: Samborzec, Koprzywnica i Klimontów. W 1870 r. proboszczem Chobrzan został ks. Walenty Gacki, który odprawiał nabożeństwa w kaplicy Jabłońskich na cmentarzu i zajął się budową nowego kościoła. Kościół parafialny pw. św. Jana Ewangelisty został zbudowany w latach 18701873 wg planów nieznanego architekta warszawskiego, wykonanych w 1868 r. Poświęcony został już w 1872 r. przez delegata biskupa sandomierskiego ks. Skarżyńskiego. Natomiast uroczystego poświęcenia dokonał bp A. Sotkiewicz w 1890 r. W latach 1983-1985 kościół wraz z kaplicą na cmentarzu grzebalnym zostały gruntownie odrestaurowane. Po 2012 r. wykonano remont organów, kratę do świątyni, nagłośnienie, oświetlenie ołtarzy oraz remont pokrycia dachu. Świątynia jest dziewiętnastowieczną kamienną budowlą, jednak nie wpisaną w rejestr zabytków. Pochodzi z okresu, który w architekturze charakteryzował się wielką skromnością, czystością formy i akcentem kładzionym na funkcjonalność. Cechy te zdradza niemal prostopadłościenna bryła kościoła, nakryta trójspadowym dachem, skrywająca nawę, prezbiterium i dwie lustrzane zakrystie z emporami. Z drugiej strony pojawiają się już nawiązania do stylu eklektycznego, wskazującego na neogotyk. Są to choćby kształty otworów wejściowych i okiennych, oszkarpowania, sygnaturka oraz wieża zwieńczona iglicą od frontu. Jednonawowe wnętrze wyposażone jest w trzy ołtarze oraz witraże i malaturę o kolorycie współczesnym. Na uwagę zasługuje XV-wieczny obraz typu Sacra Conversatione, wyobrażający Maryję, św. Jana Ewangelistę i św. Martę, jak również obrazy św. Józefa Kalasantego i MB Niepokalanej z ok. poł. XIX w., przeniesione po 1873 r. z kościoła oo. pijarów w Radomiu.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30, 15.30
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Jana Ewangelisty (6 maja), św. Marty (29 lipca).

Do parafii należą: Bystrojowice, Byszów, Chobrzany, Faliszowice, Gorzyczany, Jachimowice, Janowice, Ryłowice, Strączków..

Ogólna liczba mieszkańców: 2499.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Więckowski, Z. Gil, P. Sulicki.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Wróbel, B. Wróbel, Cz. Wróbel, T. Gil.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, chór parafialny, wolontariat młodzieżowy.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Bogdan Król
Wikariusz - Ks. mgr Sebastian Dziedzic (od 2019 r.)