CHRZEST PAŃSKI – ŚWIĘTO, ROK B

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Słowa Ewangelii według Świętego Marka.

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».  W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

 

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, choć w naszej tradycji szopki, dekoracje świąteczne, śpiew kolęd pozostawiamy do 2 lutego. Ewangelia dnia dzisiejszego ukazuje nam scenę chrztu Jezusa. Sam chrzest świadczy o solidarności Zbawiciela z grzesznymi ludźmi, dla których rozpoczyna swoją mesjańską działalność. Zstąpienie Ducha jest znamienne dla ziemskiego posłannictwa Jezusa, jest ono przepojone mocą Ducha Świętego. Do całości wydarzenia należy „głos z nieba”, przez który Bóg nie uzasadnia synostwa Bożego Jezusa, tylko je oznajmia posługując się Ps 2,7: „Tyś moim Synem”. Ewangelista sygnalizuje już w tym fragmencie zasadniczą myśl teologiczną, którą przeprowadza w swoim dziele: Jezus z Nazaretu jest przez Ducha Świętego naznaczonym Mesjaszem i prawdziwym Synem Bożym.

Dzisiejsza niedziela chrztu Pańskiego przypomina nam o wszystkich zobowiązaniach, które w dniu naszego chrztu wzięli za nas rodzice i chrzestni. Przypomina nam czym jest chrzest, jak wielkie znaczenie ma dla człowieka i co jest naszym zadaniem po jego przyjęciu. Bo trzeba powiedzieć, że chrzest to nie tylko przyniesienie dziecka do Kościoła po to aby ksiądz wodą święconą polał głowę i zrobił zimny prysznic, chrzest to nie tylko zapalenie świeczki od paschału i odstanie godziny na mszy, ale to początek wielkiego procesu nauki i wychowania katolickiego.

Przypomina o odpowiedzialności pogłębiania naszej wiary, dawania jej  świadectwa i odpowiedzialności za kościół w kategoriach pogłębionych, odkrywanych nowych form działania, które ma przynieść duchowy wzrost.

Ks. Marcin Biegas

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl