Ćmielów – Wniebowzięcia NMP

ĆMIELÓW

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Ćmielów
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36, tel. 15 861 20 56

INFORMACJE O PARAFII

Dokładna data powstania parafii w Ćmielowie nie jest znana. Być może powstała ona już pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. Z całą pewnością istniała w 1326 r., kiedy to znalazła się wśród parafii odprowadzających świętopietrze. W tym czasie funkcjonowała już murowana świątynia, istniejąca do czasów współczesnych, gruntownie przebudowana na pocz. XVI w. Przy parafii istniały liczne bractwa: św. Trójcy, św. Anny, Różańca św. oraz Miłosierdzia. Z Ćmielowa pochodzą bł. Tadeusz Dulny, alumn – męczennik II wojny światowej, oraz Sługa Boży ks. Wincenty Granat, rektor KUL. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany został pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. W latach 1509-1510 został gruntownie przebudowany staraniem Mikołaja Szydłowieckiego. W poł. XVI w. zniszczyli go arianie. Świątynię odbudowali w poł. XVIII w. Antoni Ratajski i Michał Baczewicz. Kolejne remonty przypadały na lata 18031804 oraz rok 1880 (wzniesiono wówczas zakrystię). Restauracja kościoła miała miejsce w 1972 r., 1987 r. (nowa blacha ocynkowana), 1989 r. (wymiana instalacji elektrycznej) oraz w latach 1993-2002 (m.in. nowe tynki, konserwacja trzech ołtarzy). Gotycki kościół jest murowany z kamienia, otynkowany, jednonawowy, z węższym prostokątnym prezbiterium, za którym od strony wschodniej znajduje się zakrystia. Budowla przykryta jest dachem dwuspadowym, krytym blachą, z późnobarokową sygnaturką. Najstarszą częścią świątyni jest nawa, wymurowana na planie prostokąta, spięta kamiennym cokołem i wzmocniona szkarpami – dziś częściowo wyburzonymi. Do nawy dobudowana została od południa kruchta. W południowej ścianie odkryto i wyeksponowano późnogotycki, kamienny portal, o skromnych oprofilowaniach. Inne późnogotyckie portale znajdują się przy wejściu do nawy od zachodu oraz pomiędzy prezbiterium i zakrystią. Wnętrze w części prezbiterialnej nakryte jest stropem kasetonowym, polichromowanym na pocz. XIX w., w nawie strop jest deskowany z fasetą z ok. poł. XVIII w. Wyposażenie kościoła stanowią barokowe ołtarze z końca XVII w. W ołtarzu głównym znajduje się XVII-wieczny, łaskami słynący obraz MB Pocieszenia. Barokowa chrzcielnica kamienna została wykonana w I poł. XVIII w. W kościele znajduje się także rokokowa ambona. Zespół kościoła tworzy wysoka dzwonnica z pięcioma dzwonami. Najstarszy z nich ozdobiony jest gotyckim napisem z datą 1528.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 10.30, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), św. Anny (26 lipca), MB Różańcowej (7 października).

Do parafii należą: Borownia, Brzóstowa, Ćmielów, Czarna Glina, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Małachów, Piaski Brzostów, Podgrodzie, Smyków, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska.

Ogólna liczba mieszkańców: 5835.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Jaworski, J. Gruszka, J. Rogoziński.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: T. Grad, M. Bukała, A. Adamczyk.

Grupy parafialne: chór parafialny, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.
Kaplica na cmentarzu grzebalnym – ufundowana została przez Magdalenę i Józefa Długoszewskich w 1835 r. i rozbudowana przez dostawienie kruchty w II poł. XIX w. przez Piotra i Teklę Starzomskich. Remontowana była w 1905 r. oraz w latach 19901991. Jest to budowla neogotycka na rzucie ośmioboku, otoczona ostrołukowymi arkadami, nakryta kopułą.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Czesław Gumieniak
Wikariusz - Ks. mgr Maciej Gubernat (od 2023 r.)