Ćwiczenia duchowe młodych i dorosłych w Tarnobrzegu-Serbinowie

Od 29 marca do 1 kwietnia 2023 roku w serbinowskiej parafii trwały wielkopostne rekolekcje dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym intensywnym czasie refleksji nad życiem i wiarą towarzyszyło hasło zaczerpnięte z przypowieści o synu marnotrawnym: “Zabiorę się i pójdę do mego ojca”. Droga 3-stopniowego nawrócenia: oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia to tematy poszczególnych dni duchowych ćwiczeń. Rekolekcje poprowadził Ks. Maciej Charabin.

Głównym miejscem głoszenia nauk rekolekcyjnych był kościół parafialny. Z Dobrą Nowiną o Miłosiernym Ojca, który pragnie nawrócenia człowieka mogli spotkać się chorzy, cierpiący, bezdomni, niepełnosprawni, dorośli, dzieci i młodzież.  Rekolekcjonista głosił nauki w: Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, Szkołach Katolickich im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, przedszkolu św. Józefa, Hospicjum św. Ojca Pio, Domu im. św. Matki Teresy, Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Na zakończenie rekolekcji słowa podziękowania za wygłoszone przez Ks. Macieja Charabina wielkopostne nauki, wyraził Ks. prał. dr Jan Biedroń – proboszcz parafii, który również życzył, aby gleba serca, na którą padało ziarno Słowa Bożego wydała obfity plon dobrych owoców.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com