Czas wołania o Ducha Świętego

Ojciec Enrique Porcu, zaprasza do Staszowa na Rekolekcje Ewangelizacyjne.

Foto - ks. Tomasz Lis

– Przybywam z Brazylii z przesłaniem, aby głosić tajemnicę Pięćdziesiątnicy. Duch Święty jest nieustannie obecny w Kościele ze swoją mocą i siłą, którą daje każdemu wierzącemu, byśmy nie ustawali w wierze i nie wstydzili się jej w niełatwym współczesnym świecie – mówi o. Enrique Porcu.

Ks. Tomasz Lis: Jakie przesłanie będzie towarzyszyło spotkaniom z młodymi w Staszowie?

Ojciec E. Porcu: „Większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” – pisze w Pierwszym Liście. św. Jan.  Młodzi powinni uwierzyć w dobro, które jest w nich i siłę swojej wiary, aby mogli zmienić świat. Powtarzał to niejednokrotnie św. Jan Paweł II zwracając się do młodych. Podkreślał, że muszą mieć odwagę do ofiarowania swojego życia, aby zmieniać świat wartościami ewangelicznymi. Podczas tych rekolekcji ewangelizacyjnych chcemy przekazać młodym, że jeśli powiedzą Chrystusowi „tak”, to On ich poprowadzi ku piękniejszemu życiu. Podniesie z upadków i słabości oraz obdarzy wielką mocą Ducha Świętego. Tajemnica nawrócenia i pójścia za Chrystusem tkwi w zanurzeniu swoich grzechów w pełnym miłosierdzia sercu Boga. Jan Paweł II podkreślał, że nie jesteśmy sumą tego co w nas złe, ale jesteśmy pełnią miłości Boga, który ofiarował Swojego Syna, aby zbawić człowieka.

Ks. Tomasz Lis: Rekolekcje Ewangelizacyjne, jaki to będzie czas i jakiej tematyki będą dotyczyły spotkania?

Ojciec E. Porcu: Wszystkie nasze spotkania będą dotyczyły tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. Przeżywamy czas oczekiwania na uroczystość Jego zesłania. Młody Kościół po zmartwychwstaniu Chrystusa był ściśle zjednoczony na modlitwie. Chcemy przypomnieć tę prawdę. Moc Kościoła płynie z siły wspólnej modlitwy, z bycia w jedności między sobą i ścisłej relacji z Bogiem. Musimy być zjednoczeni w waszych rodzinach, w waszej modlitwie by być napełnionymi mocą z wysoka. Rodzina, która modli się wspólnie, jest silnie zjednoczoną rodziną. Wiele kryzysów w rodzinach zaczyna się od porzucenia wspólnej modlitwy. Chcemy także przypomnieć o potrzebie odnowienia relacji osobistych z Chrystusem. Często uczestniczymy we Mszy św., przyjmujemy inne sakramenty, modlimy się, ale brak nam osobistej łączności z Jezusem, dialogu z nim. Czas zesłania Ducha Świętego, to czas szczególnego wołania Kościoła o dar Tego, który jest Dawcą. Często prosimy Boga o zdrowie, o wybór właściwej drogi, czy o inne rzeczy, a jakże mało, albo w ogóle, nie prosimy o Ducha Świętego, który jest dawcą darów mnogich. Chcemy, aby to był wspólny czas wołania o Ducha Świętego dla każdego z nas. Dlatego zapraszamy młodych, dorosłych, rodziny na wspólne spotkania, byśmy odnowili nasze życie mocą Ducha Świętego, byśmy nie dali się wplątać współczesnym zagrożeniom: materializmu, relatywizmu czy egoizmu ale żyli logiką Ewangelii. Jak mówi to św. Paweł w Liście do Rzymian, „proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej”.

Spotkajmy się w Staszowie w tych dniach ewangelizacji i dajmy się poprowadzić mocy Ducha Świętego – zaprasza ojciec Enrique Porcu.