Czwarta edycja akcji „Podziel się dobrocią”

Kolejny raz w dzielenie się dobrocią włączyli się uczniowie szkół podstawowych i średnich pod kierunkiem swoich katechetów i duszpasterzy.

Ilość nadesłanych listów jest w tym roku rekordowa, ponieważ do osób starszych i samotnych jest ich ponad 200, a dzieci do dzieci prawie 300, co daje około pół tysiąca „gestów dobroci”. Listy, które zostały nadesłane już zostały przeadresowane do właściwych odbiorców. Niektóre jeszcze czekają. Zarówno młodsi jak i osoby starsze czy samotne (niebawem lub z lekkim opóźnieniem) znajdą u siebie malutki gest dobroci w postaci kartki bożonarodzeniowej i bardzo często z listem z pięknymi życzeniami.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w czwartą edycję akcji „Podziel się dobrocią”.

ks. Jan Kania

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com