CZWARTEK PO POPIELCU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 9,22-25)

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Oto słowo Pańskie.

Wiara w Boga to nie uwolnienie się od cierpienia, czy trudności i problemów. Tak często może „szantażujemy” Pana Boga, że jeśli wszystko będzie dobrze i będę szczęśliwy, to zacznę wierzyć.

Tymczasem problemy i trudności są także okazją, aby sprawy z którymi nie dajemy sobie rady, oddać Wszechmogącemu Bogu.

Czy żal do Boga, a w konsekwencji odejście od Niego, przyniesie ulgę? Raczej smutek i beznadziejność.

Nie bój się zatem iść za Chrystusem, nawet pomimo trudności. Zobaczysz, że to właśnie On okaże się dla ciebie ostateczną nadzieją i pomocą w potrzebie.