Dawać samego siebie

Z okazji przypadającego w niedzielę 11. lutego XXXII Światowego Dnia Chorego, Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim zaangażowało się w akcję Caritas Diecezji Sandomierskiej pt. „Dawać im samego siebie to więcej niż dawać”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby wszystkich chorych, konieczność zapewnienia im opieki, komfortu fizycznego jak i psychicznego oraz uwrażliwienie społeczeństwa na wartość ludzkiego życia.

Stąd Szkoła we współpracy ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim, szczególnie p. Danutą Szałapską (malarką i plastykiem), wykonała ponad 60 kartek z życzeniami dla chorych i podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej na Os. Słonecznym. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Leśniak i Kacper Raban wraz z opiekunami Justyną Walczak i ks. Witoldem Garbulińskim – przekazali na ręce Ewy Orłowskiej, dyrektor DPS oraz Rady Mieszkańców wykonane kartki.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com