Dąż do sprawiedliwości. Konferencja prasowa zapowiadająca najbliższy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

– Mamy iść w kierunku jedności, modląc się o nią i kochając się nawzajem – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz,  przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, w czasie konferencji prasowej zapowiadającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2019).

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16, 20).

Bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, nawiązał do słów kaznodziei Domu Papieskiego O. Raniero Cantalamessa mówiąc, że możemy być podzieleni w głowie, co do pewnych kwestii doktrynalnych czy wizji duszpasterskich, lecz w sercu musimy być razem. – Oznacza to, że mamy iść w kierunku jedności, modląc się o nią i kochając się nawzajem. Praca nad wyjaśnieniem kwestii teologicznych jest ważna, ale nie może być przeszkodą w budowaniu wzajemnych relacji i podejmowaniu wspólnych inicjatyw, zaczynając od modlitwy, po wydarzenia kulturalne i działa charytatywne. Wrześniowe spotkanie na Świętym Krzyżu (28-29 września 2018), najstarszym polskim sanktuarium, było świadectwem budowania takich wzajemnych relacji opartych na miłości. Chrystus nas łączy i w imię Chrystusa tam się spotkaliśmy, aby zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić – powiedział biskup.

W swoim wystąpieniu zwrócił on także uwagę na potrzebę właściwej formacji ekumenicznej kandydatów do kapłaństwa. W związku z przygotowywaniem nowego Ratio studiorum, bp Nitkiewicz wyraził nadzieję, że liczba godzin wykładowych tego przedmiotu nie ulegnie zmniejszeniu. Młodzi księża, zaraz po opuszczeniu murów seminarium, spotykają się bowiem z wiernymi różnych Kościołów chrześcijańskich, dlatego muszą posiadać przynajmniej podstawową wiedzę, aby każdego potraktować z miłością i nie popełniać błędów.

– Ludzie po tragedii drugiej wojny światowej zaczęli sobie zdawać sprawę, że trwanie w pojedynkę prowadzi do sporów i wyzwala pokłady egoizmu w człowieku. Dlatego będziemy spoglądać na 80-lecie wybuchu tej strasznej wojny i nad tym, co spowodowało jej wybuch. Chcemy także mówić o tym, co wydarzyło się później i chcemy spoglądać w przyszłość, czyli na proces pojednania, zwłaszcza między Niemcami i Francuzami, oraz między Polską i Niemcami. Pragniemy również zastanawiać się nad rozwojem demokracji. Jako Kościołowi pragniemy wyznaczać pewnego rodzaju trendy, powinniśmy zacząć mówić o mowie miłości, która powinna zawierać szacunek do drugiego człowieka, chociaż nie we wszystkim się z nim zgadzamy – powiedział bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, podkreślił, że troska o klimat jest dobrym miejscem, gdzie możemy się wspólnie wspierać.
Z kolei ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu, odniósł się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i materiałów, które zostały przygotowane przez katolików z Indonezji, którzy stanowią 3% społeczeństwa.
Centralne obchody odbędą się 20 stycznia w Warszawie pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.