Dekret dot. udziału Kapłanów w pieszych pielgrzymkach Diecezji Sandomierskiej

Sierpniowa pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę do Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jest ważnym wydarzeniem duszpasterskim dla całego Kościoła lokalnego.

Kapłani pełniący funkcję koordynatorów i przewodników, a także posługujący na trasie, wypełniają w ten sposób swoją misję, do której powinni podchodzić w sposób odpowiedzialny, kontynuując ją następnie razem z pielgrzymami w ciągu całego roku.

Dlatego, odwołując dotychczas istniejące praktyki, zarządzam aby w grupach: Janowskiej, Stalowo wolskiej, Sandomierskiej i Ostrowieckiej pełnili posługę księża pracujący w danym regionie jako proboszczowie i wikariusze na przestrzeni roku poprzedzającego pielgrzymkę. Chodzi o to, aby pielgrzymowali oni razem z wiernymi powierzonymi ich opiece duszpasterskiej.

Pozostali kapłani mają wolność wyboru, chociaż i w tym przypadku, najbardziej wskazane byłoby pielgrzymowanie razem z osobami mieszkającymi w regionie, gdzie posługują.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com