Diecezjalna pielgrzymka niesłyszących

W niedzielę, 9 października 2022 r., niesłyszący z terenu diecezji sandomierskiej pielgrzymowali do Matki Bożej w Radomyślu nad Sanem. To kolejne sanktuarium naszej diecezji, które w czasie corocznej pielgrzymki w miesiącu maryjnym jest nawiedzane przez głuchych.

Tym razem pielgrzymka miała charakter dziękczynny, w nawiązaniu do Ewangelii odczytywanej tego dniach, o trędowatym obcokrajowcu, który po uzdrowieniu wrócił do Jezusa, aby Mu podziękować. „Również my, przybywamy do tego Sanktuarium, aby przez ręce Maryi dziękować Jezusowi za cuda, które czyni w naszym życiu” – mówił w kazaniu ks. Stanisław Gurba, diecezjalny duszpasterz niesłyszących.

Mszy św. sprawowanej w języku migowym przewodniczył ks. Piotr Grabowski, duszpasterz stalowowolski, zaś historię Sanktuarium oraz obrazów Matki Bożej Bolesnej i Matki Bożej Pocieszenia przybliżył ks. Aleksander Zdun, duszpasterz ostrowiecki. Pielgrzymom towarzyszyły relikwie św. Filipa Smaldone, patrona niesłyszących. Obecne również były Siostry Salezjanki Najświętszych Serc – s. Lea i s. Grace.

Na zakończenie pielgrzymki uczestnicy posilili się przysmakami z grilla.

ks. Stanisław Gurba

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com