Droga do owocnego synodu

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Zaplanowano działania wspierające prace synodalne. 

Dnia 8 października odbyło się posiedzenie robocze Komisji Głównej synodu. W spotkaniu uczestniczyli biskupi Krzysztof Nitkiewicz i Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, Sekretarz Generalny Synodu.

Podczas obrad Komisji Głównej podsumowano działania związane z pierwszym etapem synodu, którego rezultatem jest dokument roboczy. Przed miesiącem, podczas uroczystości zakończenia obchodów jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej w Sulisławicach został on przekazany przedstawicielom dekanalnych zespołów synodalnych, zakonów i grup duszpasterskich. Zgodnie z regulaminem, wspomniane zespoły podjęły już analizę i dyskusję projektu statutów.

Podczas spotkania, członkowie Komisji Głównej wyrazili gotowość bezpośredniego wspierania prac zespołów synodalnych, w związku z czym przygotowany będzie z pomocą księży Dziekanów szczegółowy kalendarz lokalnych spotkań.

Opracowane zostaną także konspekty katechez na temat synodu, dostosowane do typu szkół i wieku uczniów, tak aby katecheci mogli przeprowadzić na ten temat przynajmniej jedną lekcję w ciągu roku.

Kolejną formą popularyzacji prac synodalnych mają być organizowane we wszystkich parafiach „Niedziele synodalne”. Ich celem jest modlitwa w intencji synodu oraz przybliżanie problematyki Kościoła powszechnego, Kościoła lokalnego oraz samego zgromadzenia synodalnego. Pierwsze „Niedziele synodalne”  będą miały miejsce 25 listopada br. oraz 3 marca 2019 r.

Dyskutowano także nad strukturą i charakterem statutów synodalnych. Wskazano między innymi na potrzebę dopracowania rozdziałów dotyczących duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz działalności charytatywnej. Kolejne posiedzenie Komisji Głównej zaplanowano na dzień 9 lutego 2019 r.