Druga edycja nagrody „Arbor bona”

Prosimy o zgłaszanie osób i instytucji zasłużonych do diecezjalnej nagrody „Dobrego Drzewa”.

Foto - ks. Tomasz Lis

W tym roku  po raz drugi zostanie wręczona nagroda Diecezji Sandomierskiej „Dobrego Drzewa”, przyznawana w trzech kategoriach: ewangelizacji (szeroko rozumianej, także przez kulturę, naukę, sport itd.), społeczno-charytatywnej oraz świadectwa życia chrześcijańskiego.

Nagroda jest wyrazem wdzięczności tym naszym siostrom i braciom, a także instytucjom wydającym dobre owoce, z których wszyscy korzystają.

„Kościół przypomina starannie pielęgnowany sad, jakich wiele na sandomierskiej ziemi, w którym Boski Ogrodnik zbiera dorodne owoce” – napisał bp Krzysztof Nitkiewicz w dekrecie ustanawiającym nagrodę.

Kandydaci będą wyłonieni przez Kapitułę spośród propozycji otrzymanych od osób i instytucji, które wskażą szczególnie zasłużone osoby, uzasadniając kandydaturę.

Wniosek o przyznanie Nagrody ma zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę organizacji zgłaszającej;

– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres kandydata do Nagrody;

– opis działań kandydata dla dobra Diecezji Sandomierskiej;

– określenie kategorii Nagrody do której zgłasza kandydata;

– pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.

W związku z tym Kuria Diecezjalna w Sandomierzu prosi o nadsyłanie propozycji do dnia 30 marca br. na adres: ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz lub drogą elektroniczną na adres: kuriadiecezjalna@sandomierz.opoka.org.pl