Dziękujmy za ten czas łaski

– Bóg przebacza nam wszystkie winy i okazuje miłosierdzie. Wskazuje kierunek codziennej wędrówki i wypełnia swoją mocą naszą niemoc – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

W ostatni wieczór mijającego 2017 roku w świątyniach wierni wraz z duszpasterzami gromadzili się, aby dziękować Bogu za opiekę i dobro, którego doświadczali od Stwórcy oraz aby zadośćuczynić za popełnione zło, które nie było pełnieniem Bożej woli.

W kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w Sandomierzu nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne rozpoczęło wspólną modlitwę wieńczącą mijający rok. Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów ze wspólnoty seminaryjnej oraz diecezjalnej Caritas, przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii o bezpowrotnym upływie czasu, którego znakiem jest chociażby śmierć najbliższych osób i członków rodziny diecezjalnej, zaczynając od ks. bp. Wacława Świerzawskiego po zmarłego przedwczoraj ks. dziekana Jerzego Beksińskiego z Łagowa. Kaznodzieja zauważył, że bez względu na charakter zachodzących przemian, spora grupa osób przyjmuje niezmiennie postawę recenzentów i krytykantów.

– Takie podejście zamyka niestety na natchnienia Ducha Świętego Odnowiciela i działa destrukcyjnie. Nie pozwala kochać, a przecież to miłość dodaje skrzydeł, jest kreatywna. Trwonimy nierzadko energię na rzeczy mało istotne, żeby wykazać się jakąś aktywnością albo uspokoić sumienie. Prowadzimy bezsensowną grę pozorów. A czas płynie, ucieka i jeżeli nie zmienimy tej zachowawczej logiki przetrwania, degradacja będzie dalej postępowała. To jest problem dotyczący zarówno części naszych parafii i wspólnot religijnych, jak również niektórych miast oraz gmin leżących na terenie diecezji – podkreślał biskup.

– Tymczasem Opatrzność Boża roztacza przed nami olśniewające perspektywy. Otwiera nowe możliwości. Wymienię tylko niektóre, jakie pojawiły się w mijającym roku: otwarcie Drugiego Synodu Diecezjalnego, który angażuje coraz więcej duchownych i świeckich, rozpoczęcie Roku Jubileuszowego dwóchsetlecia Diecezji Sandomierskiej, wyświęcenie pięciu nowych kapłanów. Można wspomnieć jeszcze o przygotowaniach do ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz o przeprowadzonej latem ewangelizacji Sandomierza. Bez robienia medialnego rozgłosu niesiona była pomoc potrzebującym w diecezji i poza granicami Polski – wymieniał pasterz diecezji.

– To Bóg dał nam te wszystkie możliwości i przez nie zjednoczył nas jeszcze mocniej ze sobą w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Za ten czas Łaski pragniemy dzisiaj dziękować, śpiewając „Te Deum” – „Ciebie Boga wysławiamy” – podkreślił hierarcha.

– Wbrew różnym pesymistycznym prognozom kreślącym kontury nowego roku, każdy z nas powinien być „urodzonym optymistą”. Do takiego optymizmu zostaliśmy zrodzeni przez chrzest. Uzdalnia nas do niego wiara. Bo przecież Bóg przebacza nam wszystkie winy i okazuje miłosierdzie. Wskazuje kierunek codziennej wędrówki i wypełnia swoją mocą naszą niemoc – zachęcał bp K. Nitkiewicz.

Pod koniec liturgii odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy” uwielbiając i dziękując Bogu za mijający rok.

Na zakończenie wspólnej modlitwy biskup Krzysztof Nitkiewicz zgromadzonym kapłanom i wiernym noworoczne życzenia oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa.