Dzień formacyjny Rycerzy Kolumba

W sobotę, 19 marca 2022 r., w kościele pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie formacyjne Rycerzy Kolumba działających na terenie diecezji sandomierskiej, które poprowadził pan Andrzej Anasiak z Radomia. Spotkanie poświęcone było osobie bł. Michaela Mc Givneya, założyciela Rycerzy Kolumba oraz potrzebie twórczej odwagi w życiu chrześcijanina. Prelegent zwrócił uwagę, że bł. Michael Mc Givney jest wzorem szczególnie dla tych, którzy podejmują pracę na polu duszpasterskim, a zaangażowanie mężczyzn może znacznie przyczynić się do odbudowania wspólnot lokalnych.

Od 1882 r. Rycerze Kolumba są liderami w działalności charytatywnej. Wejście w szeregi Rycerzy Kolumba oznacza także podjęcie pracy nad sobą, stałej formacji, aby stawać się lepszym mężem, czy ojcem rodziny.

ks. Stanisław Gurba

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl