Dziewiąta rocznica sakry bpa Krzysztofa Nitkiewicza

Dziś przypada dziewiąta rocznica ingresu do sandomierskiej katedry i przyjęcia sakry biskupiej przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Foto. Archiwum Diecezji Sandomierskej

13 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza biskupem ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej. Dnia 4 lipca 2009 roku nominat przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do bazyliki katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Głównym konsekratorem był arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, zaś współkonsekratorami abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski i abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Jako swoje zawołanie pasterskie bp K. Nitkiewicz przyjął słowa „Misericordias Domini cantabo” (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana).

Dziękując za dar biskupiego powołania naszego Pasterza, pamiętajmy o Nim w modlitwie.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl