Episcopalis communio – nowy dokument Stolicy Apostolskiej

Foto. Archiwum prywatne / Ks. Grzegorz Słodkowski

Papież Franciszek ogłosił 18 września konstytucję apostolską Episcopalis communio, która zmienia strukturę zgromadzeń synodalnych. Tekst składający się z 27 artykułów rozszerza znaczenie „słuchania Ludu Bożego” i włącza dokumenty końcowe przyszłych Synodów w papieskie nauczanie zwyczajne.

Nowy dokument Stolicy Apostolskiej w art. 1. przewiduje obok istniejących dotychczas zgromadzeń zwyczajnych, nadzwyczajnych (w sytuacjach wymagających pilnego przemyślenia) i specjalnych (dla określonych obszarów geograficznych) także inne zgromadzenia synodalne, gdy będą wymagać tego okoliczności natury ekumenicznej.

Kolejna zmiana dotyczy członków i uczestników zgromadzeń synodalnych. Zgodnie z art. 2. Ojciec Święty może powołać na zgromadzenie synodalne także inne osoby, niebędące biskupami, sam określając ich rolę. Papież Franciszek skorzystał już z tego prawa, powołując na najbliższy Synod o młodzieży Paolo Ruffiniego, prefekta Dykasterii ds. Komunikacji.

Episcopalis communio zezwala również na możliwość zwołania zgromadzenia przedsynodalnego (tak jak to miało miejsce w przypadku rozpoczynającego się 3 października Synodu o młodzieży). W tej fazie konsultacje na tematy związane z Synodem będą odbywać się w Kościołach lokalnych, w zakonach, stowarzyszeniach wiernych, pozostawiając sekretariatowi generalnemu Synodu Biskupów także możliwość innych form ich przeprowadzenia.

Konstytucja apostolska przypomina, że obradom Synodu zawsze przewodniczy Ojciec Święty, mianując jednego albo więcej przewodniczących delegowanych. Synod pracuje podczas kongregacji generalnych oraz w małych kręgach. Możliwa jest także okresowo swobodna wymiana zdań na temat rozpatrywanych kwestii. Wskazano, że owocem prac sesji Synodu jest dokument końcowy, który jeśli jest wyraźnie zaaprobowany przez Biskupa Rzymu, uczestniczy w papieskim nauczaniu zwyczajnym.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/