Formacyjne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas

W Bojanowie spotkały się osoby działające w parafialnych grupach Caritas. Podsumowano dotychczasowe działania i omówiono kierunki wsparcia osób potrzebujących.

– Dzisiejsze spotkanie formacyjne jest kolejnym z cyklicznych spotkań jakie organizujemy dla osób działających w Parafialnych Zespołach Caritas. Podstawą naszego działania są słowa Ewangelii w których Chrystus zachęca nas do troski o ubogich i tych, którzy się źle mają. Niezwykle cenną pomocą w ukierunkowaniu naszych działań są wskazania papieża Franciszka jakie zawarł w orędziu na Wielki Post inspirując nas do jeszcze większej troski o osoby potrzebujące. Parafialne Zespoły Caritas są grupami osób działających przy konkretnych wspólnotach mającymi najlepsze rozeznanie w swoich środowiskach w zakresie pomocy osobom potrzebującym. W każdej wspólnocie, parafii, znajdują się osoby, które się źle mają, które są ubogie nie tylko materialnie ale i duchowo i naszym wspólnym zadaniem jest niesienie wsparcia na tych płaszczyznach – podkreślał ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas.

Podczas spotkania ks. B. Pitucha omówił wskazania jakie zawarł papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Następnie omówiono wspólne działania diecezjalnej Caritas i parafialnych grup wolontariuszy w zakresie pomocy osobom ubogim i potrzebującym w tym: Jałmużnę wielkopostną, świąteczną zbiórkę żywności, pomoc żywnościową dla ubogich oraz duchowe wsparcie dla osób samotnych i starszych w parafiach.

– Jako Parafialny Zespół Caritas w parafii Czyżow działamy już od 4 lat. W ramach naszej działalności prowadzimy świetlice dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, organizujemy kiermasze przedświąteczne, wyjazdy dla dzieci na ferie zimowe i w okresie wakacyjnym, wspieramy także seniorów i osoby samotne. Jako wolontariusze odwiedzamy osoby samotne i starsze w okresie całego roku a przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy robimy dla nich małe paczki-prezenty, które zanosimy wraz z życzeniami. Pomagając innym siebie ubogacamy, bo to działanie niesie nam wolontariuszom wiele radości, a dla osób, które otaczamy opieką i wspomagamy jest potrzebnym darem serca – mówiła Jolanta Drabik z Parafialnego Zespołu Caritas w Czyżowie.

Podczas spotkania podpisano akt utworzenia Parafialnego Zespołu Caritas w parafii Mściów. – Na terenie naszej diecezji działa aktywnie 33 Parafialne Zespoły Caritas, gromadząc osoby, które z wielkim zaangażowaniem i otwartym sercem niosą pomoc dla potrzebujących – dodał ks. B. Pitucha.