Franciszek: celibat to cenny dar od Boga

Ojciec Święty złożył wizytę w Papieskiej Akademii Kościelnej

Zdjęcie: Catholic News Service

Celibat? Cenny dar od Boga, który należy zachować i strzec – w ten sposób Papież Franciszek odniósł się do pytania o ważność celibatu podczas spotkania z przedstawicielami Papieskiej Akademii Kościelnej, rzymskiej „szkoły”, w której formację podejmują przyszli nuncjusze apostolscy.

Papież Franciszek udał się 10 maja 2019 r. do pałacu przy Piazza della Minerva w Rzymie, aby spotkać się ze wspólnotą Akademii Kościelnej, w której w tym roku, do służby dyplomatycznej, przygotowuje się 35 kapłanów z 22 krajów. Po powitaniu przez przełożonych, studentów i zakonnice prowadził długi, nieformalny, otwarty i głęboki dialog, przeplatany różnymi pytaniami.

„W kwestii ważności celibatu w Kościele łacińskim – Ojciec Święty podkreślił, że – jest to cenny dar od Boga, który należy zachować i strzec, nie wykluczając jednak możliwości różnych wyborów dyscyplinarnych w wyjątkowych sytuacjach niektórych obszarów geograficznych” – dodał papież.

Franciszek powiedział następnie do studentów, że „nie można służyć-przynależeć do Kościoła powszechnego bez przynależności do Kościoła partykularnego, konkretnego”. „Jeśli nie kochasz swojej diecezji, nigdy nie pokochasz Kościoła powszechnego” – podkreślił papież i dodał – „Postawę, jaką masz w stosunku do Kościoła macierzystego, będzie taka sama w stosunku do Kościoła powszechnego. Dlatego owocna posługa zawsze wynika z oddania się konkretnemu Kościołowi. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do służby Stolicy Apostolskiej w przedstawicielstwach papieskich”.