Franciszek odnowił wiarę narodu peruwiańskiego, tak jak kiedyś Jan Paweł II

Peruwiańscy dziennikarze podsumowali zakończoną wizytę Papieża Franciszka, stwierdzając, że efekt pielgrzymki może być podobny do wizyty Jana Pawła II, który gościł tam w lutym 1985 r.

Jak zaznacza peruwiański dziennik „La Republica” wielkim osiągnięciem pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka może być odnowienie wiary w narodzie peruwiańskim. Zdaniem autora artykułu efekt ten może być zrealizowany dzięki przesłaniu pełnemu nadziei, jakie zostawił Papież przede wszystkim podczas Mszy św. w Trujillo.

Eucharystia w Trujillo, „mieście wiecznej wiosny” ku czci Matki Bożej Bramy Niebios była sprawowana w trzecim dniu pobytu Papieża. Podczas kazania dla ponad miliona osób (według dziennika „La Republica”) Franciszek przypomniał o potrzebie solidarności z mieszkańcami tego miasta po kataklizmie ulew i lawin błotnych, wywołanych przez zjawisko El Niño w marcu 2017 r. Papież z wielkim uznaniem mówił o zjednoczeniu mieszkańców po kataklizmie i zaznaczył, że miarą duszy wspólnoty jest to, jak udaje jej się zjednoczyć, aby stawić czoło chwilom trudnym, aby podtrzymywać nadzieję. „Wiara otwiera nas bowiem na konkretną miłość, wyrażającą się w uczynkach, w wyciągniętych rękach, współczuciu, która potrafi budować i odbudowywać nadzieję, gdy wydaje się, że wszystko jest stracone”.

W dalszej części kazania Franciszek odniósł się do innych niszczycielskich wyzwań, przed jakimi stają mieszkańcy tych ziem. „Wiele razy zadajemy sobie pytanie, jak stawić czoło tym burzom lub jak pomóc naszym dzieciom przejść przez takie sytuacje” – zapytał Franciszek i dodał: „Chcę wam powiedzieć: nie ma innego, lepszego wyjścia niż droga Ewangelii i ma imię Jezus Chrystus”. Na zakończenie dodał: „Z Jezusem dusza mieszkańców tego miasta Trujillo może nadal być nazywana «miastem wiecznej wiosny», ponieważ z Nim wszystko staje się okazją do nadziei”.

Peruwiański ekspert ds. mediów podkreśla natomiast wielką rolę spotkania Papieża Franciszka z miejscową ludnością, podczas której dodawał odwagi do budowania pokoju w oparciu o dialog. Zdaniem eksperta słowa Papieża mogą zjednoczyć Peruwiańczyków w kwestiach społecznych, a nawet politycznych.

Papież Franciszek w trakcie swojego pierwszego przemówienia na ziemi peruwiańskiej, na którym obecne były ludy Amazonii, odniósł się do ran związanych z handlem ludźmi, zniewoloną siłą roboczą i dyskryminacją. „Kościół nie jest obcy waszym problemom i waszemu życiu. Trzeba, aby ludy pierwotne kształtowały kulturowo lokalne Kościoły amazońskie. Pomóżcie waszym biskupom, misjonarzom i misjonarkom, aby łączyli się z wami i w ten sposób, prowadząc dialog ze wszystkimi, mogli kształtować Kościół o obliczu amazońskim oraz Kościół o obliczu rodzimym” – stwierdził Ojciec Święty.

Podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Peru trwała w dniach 18-21 stycznia i przebiegała pod hasłem: „Zjednoczeni w nadziei”.