Gliniany – Św. Wojciecha BiM

GLINIANY

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Ożarów
27-530 Ożarów, Gliniany, ul. Podkościele 8, tel. 15 839 30 16
e-mail: glinianyparafia@enet.pl

INFORMACJE O PARAFII

Gliniany zostały założone w 1595 r. przez Krzysztofa Bidzińskiego, właściciela Bidzin, na mocy przywileju króla Stefana Batorego. Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika erygowana została w 1573 r. lub 1595 r. Świątynia parafialna wybudowana została prawdopodobnie pod koniec XVI w. Niedługo potem, gdy jeden z właścicieli Glinian przeszedł na luteranizm, zamieniona została na zbór. Sytuacja ta trwała około ćwierć wieku. Kościół parafialny pw. św. Wojciecha wybudowany został w 1573 r. lub 1595 r. Według Jana Długosza został przeniesiony z Potoka. Innego zdania są współcześni historycy (m.in. Feliks Kiryk), którzy twierdzą, że świątynia została wystawiona przez pierwszych mieszczan z Glinian pod koniec XVI w. Poddano ją rozbudowie na przełomie XVII/XVIII w. Konsekracji kościoła dokonał bp W. Sierakowski 21 września 1738 r. Przez wieki świątynia była wielokrotnie restaurowana. Szczególnie w pracach konserwatorskich przy świątyni zasłużyli się ks. S. Karski (1843 r.) oraz ks. W. Kłosiński (1903 r.), który powiększył kościół poprzez dostawienie zachodniej kruchty. Prace konserwacyjne świątyni trwają od 1992 r. (m.in. wzmocnienie więźby dachowej i przykrycie kościoła nowym gontem, renowacja ołtarzy, wzmocnienie fundamentów). Świątynia jest orientowana, zbudowana z drewna sosnowego. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Do frontonu nawy przylega kruchta. Dach jest jednokalenicowy, kryty gontem, z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze przykryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym. Chór muzyczny o prostej linii parapetu wsparty jest na czterech słupach. Wyposażenie stanowi renesansowy ołtarz główny i dwa barokowe ołtarze boczne z poł. XVIII w., barokowa ambona z I poł. XVIII w., chrzcielnica drewniana w stylu barokowym oraz trzy konfesjonały z XVIII w. Zespół kościoła tworzy dzwonnica drewniana z pocz. XX w., zbudowana na planie kwadratu i zwieńczona dachem dwuspadowym.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 16.00.

Odpusty: Św. Wojciecha (23 kwietnia), Niepokalane Poczęcie NMP (8 grudnia).

Do parafii należą: Brzozowa (część: oprócz nr 1a i 20), Duranów, Gliniany, Potok, Teofilów (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 978.

Kapłani pochodzący z parafii: P. Witek OFMCap.

Osoby zakonne pochodzące z parafii: br. K. Jaworski FMConv., s. W. Gwizdowska SSJC.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, położony przy kościele.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Bogusław Wójtowicz