Gotowi ratować i służyć

Sandomierscy strażacy otrzymali nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i odnowione budynki komendy powiatowej.

Na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu odbył się uroczysty apel z okazji otwarcia i oddania do użytku odnowionego budynku komendy oraz przekazania sprzętu pożarniczego dla strażaków zawodowych oraz dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku i przeglądu strażackich pododdziałów, którego dokonała Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów. Spotkanie zgromadziło strażaków pracujących w powiatowej komendzie w Sandomierzu, druhów ochotników z jednostek OSP z regionu sandomierskiego oraz ich rodziny.

W uroczystości wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz, świętokrzyscy parlamentarzyści, wojewoda Agata Wojtyszek,  marszałek województwa Andrzej Bętkowski, st. bryg. Robert Sabat, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, władze powiatu, miasta i okolicznych gmin.

Po odczytaniu rozkazów o nadaniu medali i wyższych stopni strażackich, Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło przekazała na ręce st. kpt. Piotra Krytusy, Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu nowoczesny sprzęt ratowniczo gaśniczy w postaci samochodów bojowych, łodzi oraz innych urządzeń do ratowania ludzkiego życia i mienia.

W ostatnim czasie zmodernizowano gruntowanie sam budynek komendy oraz stanowisko dowodzenia komendanta powiatowego w Sandomierzu. Odremontowany obiekt oraz sprzęt strażacki poświęcił kapelan diecezjalny strażaków ks. Lech Siekierski.

List wystosowany przez pana Prezydenta Andrzeja Dudę do sandomierskich strażaków i druhów ochotników odczytała Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.

Za ofiarną służbę strażakom podziękowała pani Beata Szydło podkreślając, że ich poświęcenie, profesjonalizm oraz nieustanna gotowość niesienia pomocy ludziom, których życie jest w niebezpieczeństwie, sprawia, że są grupą, którą społeczeństwo darzy największym uznaniem i zaufaniem. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że sprzęt, który otrzymują będzie ułatwiał im jeszcze lepsze pełnienie służby i ich osobiste bezpieczeństwo.

Następnie uroczyście przecięto wstęgę i oddano do użytku zmodernizowaną powiatową komendę strażacką.

Goście mogli zwiedzić stanowisko dowodzenia, pomieszczenia socjalne oraz miejsce stacjonowania samochodów i sprzętu strażackiego.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i samochodów strażackich.

W Sandomierzu odbył się także strażacki Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni w Drabinie Hakowej.

– Strażacy ratują nas z różnych opresji. Musimy jednak uważać, abyśmy nie dodawali im pracy i nie narażali ich życia przez jakieś nieodpowiedzialne postępowanie. To również jest wsparcie. Diecezja Sandomierska włącza się w działania prewencyjne Straży Pożarnej i oczywiście otaczamy strażaków modlitwą oraz duchową opieką – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz.