Sąd Biskupi

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 8, tel. (+48) 15 644 66 45 Sąd Biskupi jest czynny codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych oraz państwowych od godz. 9:00 do 13:30 Wikariusz sądowy (oficjał): Ks. kan. dr Michał...

Rady i Komisje

I. KOLEGIUM KONSULTORÓW Ks. bp Edward Frankowski Ks. prał. Jerzy Dąbek Ks. prał. Waldemar Gałązka Ks. prał. Jan Biedroń Ks. kan. Bogusław Pitucha Ks. prał. Józef Szczepański Ks. kan. Kazimierz Skawiński Ks. prał. Stanisław...

Archiwum Diecezjalne

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6, tel. (+48) 15 8332622, Email: archiwum@bdsandomierz.pl Akta udostępniane w godzinach od 9.00-13.30

Wydział do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

e-mail: w.zak@sandomierz.opoka.org.pl Dyrektor: Ks. kan. prof. dr hab. Leon Siwecki, tel. (+48) 15 8322708, wew. 366, e-mail: noel@sandomierz.opoka.org.pl Referent ds. zakonów żeńskich S. mgr lic. Klara Radczak CFS (Córki św. Franciszka - Sandomierz) tel. (+48) 15 8329798, (+48) 885 944808, e-mail: clarad@op.pl Delegat...

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8322523, fax. (+48) 15 8322538 www: katecheza.diecezjasandomierska.pl e-mail: katecheza@diecezjasandomierska.pl Otwarte w dni powszednie: 9:00-13:30; Dyrektor: Ks. dr Adam Kopeć tel. kom. 607 901 064; (+48) 15 8322523, wew. 307, e-mail: akopec@loken.pl Wicedyrektor: Ks. mgr Maciej...

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8332656; e-mail: duszpasterstworodzina@wp.pl Dyrektor: Ks. dr Tomasz Cuber e-mail: cuber.tks@gmail.com Diecezjalna doradczyni rodzin: mgr Maria Kryszpin Diecezjalny duszpasterz kobiet i mężczyzn żyjących w związkach niesakramentalnych: Ks. dr Tomasz Cuber STRONA DUSZPASTERSTWA MAŁŻEŃSTW I RODZIN http://www.rodzinasandomierz.eu

Wydział Duszpasterstwa

tel. 15 832 25 38 wew. dyrektor – 356, sekretariat – 355 Dyrektor: Ks. kan. dr Marek Kumór tel.15 832 25 38 wew. 356 tel. 508 596 469 duszpasterstwo@diecezjasandomierska.pl Sekretariat mgr Agata Rozpirska SNMPN tel.15 832 25 38 wew. 355 duszpasterstwo@diecezjasandomierska.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

tel. (+48) 15 8322538, wew. 316; e-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pl Otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach: 9:00 - 13:30 Ekonom diecezjalny: Ks. prał. mgr Józef Szczepański, tel. wew. 361 Wice Ekonom diecezjalny: Ks. kan. mgr Zygmunt Wandas, tel. (+48) 506 105 040 e-mail: zygwan@sandomierz.opoka.org.pl Diec....

Kuria Diecezjalna

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-13.30. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, 29 czerwca...

Kontakt

Ks. dr Dariusz Sidor, tel. (+48) 15 832 25 23 wew. 312; +48 517 537 007