Idą, by głosić i służyć

Bp Edward Frankowski udzielił sześciu alumnom sandomierskiego seminarium święceń diakonatu.

Dnia 1 czerwca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Nisku bp senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We wspólnej Mszy św. w intencji kandydatów do kapłaństwa wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor WSD, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając jednocześnie o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

W homilii bp Edward Frankowski nawiązywał obchodzonego tego dnia liturgicznego wspomnienia św. Justyna męczennika oraz rozpoczynającego się miesiąca czerwca poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusa. Biskup podkreślił, że każdy powołany powinien kształtować swoje serce na wzór Jezusowego Serca pełnego miłości i całkowicie oddanego Ojcu. Zwracając się do kandydatów na diakonów wezwał ich do pokornego wypełniania posługi Słowa, liturgii i miłosierdzia.

– Stan diakonatu od zarania dziejów Kościoła cieszył się, i cieszy wielkim szacunkiem. Dziś do diakonatu wprowadzamy nowych młodych ludzi. Dziś Duch Święty zstąpi na was i otrzymacie Jego moc, aby stawać się świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Zostaniecie napełnieni Duchem Świętym do wiernego wypełnienia zadań i dzieła posługi. Wypełniajcie ją z miłością, bez obłudy, z troskliwością o chorych i biednych, z powagą pełną pokory, z czystością bez skazy, z przestrzeganiem duchowej karności, z czystością sumień, trwając mocno przy Chrystusie. Pełnijcie z oddaniem działa miłosierdzia, jak Chrystus, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie za barci. Bądźcie oddani całkowicie i z niepodzielną miłością Chrystusowi. Z czystym sumieniem zachowujcie tajemnice wiary i swoimi czynami potwierdzajcie wierność Słowu Bożemu, które będziecie głosić. Głoście Ewangelię z wiarą i oddaniem. Przyjmijcie w swoim postępowaniu postawę służebną i oddaną najbardziej potrzebującym – podkreślał bp E. Frankowski.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).
Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych wszyscy upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów.

Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji.

Nowi diakoni to:
Flis Łukasz z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie
Maciej Gorazd z parafii św. Mikołaja w Gierczycach
Mateusz Niemiec z parafii św. Jana Chrzciciela w Nisku
Piotr Pudło z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie
Franciszek Sidor z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raniżowie
Michał Zelnik z parafii św. Jana Chrzciciela w Skotnikach.