Idźcie i głoście

Dnia 30 maja dziewięciu kleryków piątego roku przyjęło święcenia diakonatu

W tym roku święcenia diakonatu odbyły się w dwóch parafiach: św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Matki Bożej Królowej Polski w Nowosielcu. Biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń: Pawłowi Kluskowi z parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrowi Biernackiemu z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pawłowi Kani z parafii Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie oraz Bartoszowi Wawrzkiewiczowi z parafii św. Stanisława w Osieku, natomiast biskup pomocniczy senior Edward Frankowski: Konradowi Bąkowi z parafii św. Wojciecha w Grębowie, Damianowi Surowcowi z parafii ścięcia św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim, Pawłowi Kidzie z parafii MB Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim, Mateuszowi Kobylarzowi z parafii MB Królowej Polski w Nowosielcu oraz Adrianowi Trybulskiemu z parafii św. Stanisława w Racławicach.   

We Mszy św. odprawianej w kolegiacie ostrowieckiej uczestniczyli obok kapłanów, seminarzystów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, przedstawiciele parlamentu oraz władze miasta i powiatu.  

Bp Nitkiewicz mówił w homilii obchodzonej w tym dniu Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Zaznaczył, że prawda o Bogu trójjedynym, Który jest miłością i w ten sposób objawia się światu, powinna kształtować postawę osób wierzących oraz ich relacje. 

      Miłość do Boga, a przez to również do każdego człowieka, nie wyłączając prześladowców, przepełniała serca świętych diakonów: Szczepana, Wawrzyńca, Wincentego i innych. Przez wiarę oraz posługę byli oni zjednoczeni z Trójcą Przenajświętszą. Uczestniczyli w jej życiu, będąc sługami Eucharystii, Słowa Bożego i potrzebujących. Bardzo bym pragnął, żeby święcenia diakonatu wzbudziły w was, drodzy seminarzyści, podobne pragnienia. Bądźcie zawsze znakiem Chrystusa Sługi, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” (Mk 10, 45). Można zrobić w życiu wiele rzeczy, jednak liczą się przede wszystkim te, które uczynimy z miłością. Niech dzisiejsza uroczystość przyczyni się jednocześnie do umocnienia wiary w waszych parafiach, w Ostrowcu Świętokrzyskim i w całej diecezji. Powołanie kapłańskie nie jest nigdy moją prywatną sprawą. Ono stanowi dar dla całego Kościoła, dla całej wspólnoty. Jesteśmy przez Boga posłani do siebie nawzajem. W jednym ze swoich wierszy, Łukasz Michalski nawiązuje do słów słynnego kapłana poety: „Pewien ksiądz mówi do mnie nie przyszedłem pana nawracać. Więc po co przyszedłeś? Chłeptać ze świeżych ran mój czas jeszcze gorący?” Tak, ludzie na nas czekają ! Wpatrzeni w Trójcę Przenajświętszą mamy rozwijać wzajemne relacje, pozostając jednocześnie otwarci na tych, którzy myślą inaczej. Powinniśmy do nich iść, wsłuchiwać się w ich głos i podejmować dialog. Przede wszystkim jednak potrzeba modlitwy oraz świadectwa – powiedział kaznodzieja. 

Po homilii, kandydaci do diakonatu złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). Następnie, leżąc krzyżem przed ołtarzem, modlili się ze zgromadzonymi w kościele, słowami Litanii do Wszystkich Świętych, po czym otrzymali święcenia diakonatu przez włożenie rąk biskupa oraz modlitwę konsekracyjną. Kolejnym obrzędem było wręczenie każdemu z nowych diakonów księgi Ewangelii i wezwanie do jej głoszenia. Na koniec, nowo wyświęceni otrzymali znak pokoju.  

Zadaniem diakonów jest asystowanie kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu.  

Podczas pełnienia funkcji liturgicznych diakoni używają szaty nazywanej dalmatyką.