Idziecie jego śladami

Sandomierska Rodzina Szkół im. św. Jana Pawła II spotkała się w rocznicę jego wizyty w Sandomierzu.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Placówki edukacyjne noszące imię papieża Polaka od kilku lat spotykają się dwa razy do roku. Współpracują ze sobą w zgłębianiu i rozpowszechnianiu nauczania św. Jana Pawła II oraz wspólnie realizują program wychowawczy oparty na papieskiej myśli.

Zlot rozpoczęła Msza św. w seminaryjnym kościele pw. św. Michała Archanioła, której przewodniczył rektor uczelni ks. kan. Rafał Kułaga wraz z kapłanami katechetami. We wspólnej modlitwie wzięli udział uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Podczas homilii ks. Robert Utnik mówił o aktualności papieskiego przesłania i wychowaniu w duchu wartościach ewangelicznych.

Na zakończenie Mszy św., z uczniami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Sandomierski przypomniał o kolejnej rocznicy pobytu w Sandomierzu św. Jana Pawła II.

– Nawiedzacie dzisiaj te same miejsca, które on odwiedzał przed laty. Dosłownie i w sensie duchowym chodzicie jego śladami, a on z kolei szedł drogą Chrystusa. W naszym życiu często za kimś idziemy i to od najmłodszych lat. Podążanie śladami świętych kosztuje dużo wysiłku, jest trudne ale prowadzi do dobrego celu, stanowi gwarancję, że również nasze życie będzie udane. Moi Drodzy, nie zadawalajcie się przeciętnością. Niech św. Jan Paweł II będzie dla was zawsze przewodnikiem i nauczycielem – powiedział biskup.

Foto. Ks. Tomasz Lis

W spotkaniu wzięło udział ponad pięciuset uczniów z 19 placówek szkolnych.

Następnie na seminaryjnym wirydarzu odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego wspólne zabawy prowadził zespół „Trio z Rio”, na kleryckim boisku uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych i zręcznościowych.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Chcemy, aby takie spotkania przybliżały postać naszego świętego patrona uczniom, którzy już osobiście nie pamiętają papieża Polaka. Wspomnienie jego pobytu w Sandomierzu jest okazją do tego, by powrócić do słów wypowiedzianych tutaj do nas, podkreślających potrzebę czystego serca – mówiła pani dyrektor z Ulanowa Teresa Pracownik.

Po obiedzie z kleryckiej kuchni, ks. Przemysław Pałacha mówił o sposobach dążenia do osobistej świętości według nauczania św. Jana Pawła II.

Podsumowaniem zlotu papieskich szkół była wspólna modlitwa pod pomnikiem św. Jana Pawła II na sandomierskich Błoniach.