IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mk 1,21-28)

Jezus naucza jako mający władzę

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje jak Jezus wyrzuca złego ducha z człowieka opętanego. Demony istnieją, to fakt niezaprzeczalny. Nieustannie doświadczamy ich złego wpływu. Zły pragnie zagościć w naszych sercach i umysłach. Chce zamieszkać w naszych rodzinach, chce przeniknąć nasze relacje. To on nas zniechęca do modlitwy, spowiedzi świętej, udziału w Eucharystii. To Szatan każe nam ignorować Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Działanie Demona ukierunkowane jest na zniszczenie człowieka.

Chrześcijanin musi dostrzegać zło i pamiętać, że jedynie droga Jezusa i Jego nauczanie prowadzą człowieka do szczęścia doczesnego i wiecznego.

Jak często dostrzegam działanie złego ducha w moim życiu? Czy odkrywam prawdziwe szczęście w bliskiej relacji z Jezusem?

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.