Jak trwać w Duchu Świętym

To tytuł dwudniowych spotkań formacyjno-modlitewnych, które odbywają się w Sulisławicach.

Spotkania prowadzi Maria Vadia, charyzmatyczna katoliczka z USA. – Inicjatorami zorganizowania tego spotkani byli parafianie, którzy wielokrotnie podkreślali, że potrzeba nam otwarcia na Ducha Świętego. Wydaje mi się, że czasami może za mało mówimy o działaniu Ducha Świętego, może do końca Go nie znamy, nie umiemy się otworzyć na Jego działanie lub Go po prostu nie znamy. Mam nadzieję, że ten czas wspólnej modlitwy i świadectwa Marii Vadii stanie się dla wielu uczestniczących w tych spotkaniach początkiem osobistego otwarcia na działanie Ducha Świętego – podkreślał ks. Artur Traczewski CR, proboszcz parafii w Sulisławicach.

– W pewnym momencie mojego życia oddałam się w pełni Jezusowi. Przyjęłam chrzest w Duchu Święty i zmieniła się perspektywa mojego życia. Zdałam sobie spraw, że Bóg ma dla mnie plan. Była to radykalna przemiana. Odkryłam na nowo Jezusa i przekonanie, że wzywa mnie do tego by głosić Jego Dobrą Nowinę. Wcześniej nigdy się nie modliłam, a wtedy zaczęłam to czynić i czytać Słowo Boże. Zaczęłam także po raz pierwszy wielbić Boga. Rozpoczęłam zupełnie nowe, całkowicie inne życie. Zmieniły się moje priorytety, moje dążenia. Zapragnęłam żyć dla Jezusa zgodnie z tym, co dla mnie zaplanował – podkreślała w swoim świadectwie Maria Vadia.

Podczas wspólnych spotkań zebrane na rekolekcjach osoby wspólnie modliły się podczas modlitwy uwielbienia, którą prowadziła ewangelizatorka.

– W Psalmie 22 jest powiedziane, że Pan zamieszkuje w chwale swego ludu (por. Ps 22,4). Kiedy chcemy doświadczyć spotkania z Jezusem, musimy przejść przez bramę dziękczynienia i wielbiąc Go, wejść w Jego przedsionki (por. Ps 100,4). Kiedy oddajemy Mu chwałę – wznosimy Jego tron, nasze uwielbienie. Tak więc kiedy pragniemy spotkania z Jezusem, pragniemy budować Mu tron w naszych sercach, w naszym życiu. Dlatego moc uwielbienia jest szczególnie ważna. Wielbienie Boga nie jest dodatkiem do naszego chrześcijańskiego życia, ale jego sednem. Jako obywatele królestwa Bożego musimy nauczyć się stylu życia właściwego dla niego – podkreślała Maria Vadia.

Podczas spotkań podkreślała jak ważne w życiu chrześcijanina jest odkrycie i otwarcie się na Ducha Świętego.

– Kiedyś polegałam tylko na sobie, wszystko chciałam robić sama i za wszystko odpowiadać. Z czasem dostrzegłam, że kiedy pozwalamy działać Duchowi Świętemu w nas, kiedy otworzymy się na Jego działalność, On wszystko w nas zmienia. Dopiero Duch Święty daje nam moc czynienia tego czego Jesus od nas pragnie. Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy i daje siłę do kontynuowania działa Jezusa, głoszenia Dobrej Nowiny. W ten sposób możemy stawać się solą ziemi i światłem tego świata i zmieniać świat dla Królestwa Bożego – podkreślała Maria Vadia.

Spotkania odbywają się w dniach od 6 do 7 lutego w sanktuarium w Sulisławicach.