Jubileusz diecezjalnego wydawnictwa

- Wczytujcie się w waszą historię, która mówi o służbie Bogu oraz Kościołowi w dziele ewangelizacji. Pozostańcie dalej sobą - katolickim wydawnictwem - niezależnie od konkurencji istniejącej na rynku wydawniczym czy różnych trudności – powiedział bp K. Nitkiewicz.

Nieprzerwanie od stu lat Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia wspierają słowem drukowanym dzieło ewangelizacji i duszpasterstwa. W 1919 r. staraniem bpa Mariana Ryxsa oraz przy znacznym udziale duchowieństwa powstała drukarnia diecezjalna. Jej działalność nie została zawieszona podczas działań II wojny światowej ani komunistycznego reżimu. Dziś jest jednym z najnowocześniejszych zakładów poligraficznych ukierunkowanych na wydawnictwo katolickie.

Obchody stulecia działalności drukarni i wydawnictwa diecezjalnego rozpoczęła Msza św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali: dyrektor wydawnictwa, kapłani związani z działalnością wydawnictwa, księża pracujący w Kurii Diecezjalnej oraz księża posługujący w seminarium duchownym.

Bp Nitkiewicz nawiązał w homilii do liturgicznego okresu Adwentu, podkreślając, że sprzyja on zastanowieniu się nad sensem życia w kontekście upływającego czasu.

    Do takich przemyśleń zachęca jubileusz 100-lecia wydawnictwa diecezjalnego. Nie chcieliście pompatycznych uroczystości ale tej chwili modlitwy połączonej z refleksją religijno-historyczną. Hannah Arendt uważa, że „od kiedy przeszłość nie oświetla przyszłości, umysł człowieka jest zmuszony do błądzenia w ciemnościach”. Wy odwrotnie, wczytujcie się w waszą historię, która mówi o służbie Bogu oraz Kościołowi w dziele ewangelizacji. Podążając dalej za Światłem Chrystusa, razem z Maryją i Józefem, nieście to Światło rodzinom, parafiom, szkołom. Pozostańcie  dalej sobą – katolickim wydawnictwem – niezależnie od konkurencji istniejącej na rynku wydawniczym czy różnych trudności – powiedział bp Nitkiewicz.

Po wspólnej modlitwie wykład o sandomierskich tradycjach drukarskich wygłosił ks. dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej.

– Odzyskana przez Polskę niepodległość stwarzała nowe warunki w kwestii wydawania czasopism, książek i broszur oraz posiadania maszyn drukarskich. Z tych względów najbliżsi współpracownicy bpa Mariana Ryxa, m. in. ks. Paweł Kubicki, ks. Jan Gajkowski, podsunęli pomysł stworzenia własnej diecezjalnej drukarni. (…) Diecezja nie posiadała praktycznie żadnych środków na zakup maszyn drukarskich, dlatego zrezygnowano z kupna nowego sprzętu. Ostatecznie udało się pozyskać trzy maszyny, które zakupiono w Kutnie. (…) Pierwsze druki wydano najprawdopodobniej w maju lub czerwcu 1919 r., posiadały one małą objętość (od kilku do kilkudziesięciu stron). Trudnym okresem dla przedsiębiorstwa była II wojna światowa, jednak omawiany zakład nie zaprzestał swojej działalności. Po wojnie władze komunistyczne podejmowały działania, których celem było upaństwowienie drukarni i utrudnienie normalnego funkcjonowania zakładu. W 1986 r. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu rozpoczęło niezwykle ważne przedsięwzięcie, które rzutuje na jego działalność w latach 90-tych XX w. i po roku 2000. Inicjatywą tą była budowa nowego gmachu dla tegoż przedsiębiorstwa – wyjaśniał ks. P. Tylec.

– Nierozłącznie z historią drukarni związane są siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Dzięki ich pracy drukarnia funkcjonowała w ciężkich latach wojny oraz w nie łatwiejszych latach powojennej cenzury. Tak naprawdę obecna, nowoczesna drukarnia mogła powstać właśnie dzięki wspólnemu dziełu księży i pracy sióstr – podkreśla ks. Leszek Pachuta, dyrektor wydawnictwa diecezjalnego i drukarni. Dziś poligrafia dysponuje najnowocześniejszymi maszynami i fachowym personelem, który wypracował solidną markę wydawniczą i drukarską. – Jesteśmy wydawnictwem tradycyjnym, nie stawiamy na nowinkarstwo, lecz na solidną i sukcesywną pracę nad formowaniem czytelnika od najmłodszych lat. Naszą misją jest ewangelizacji, czyli wsparcie poprzez poligrafię dzieła głoszenia Słowa Bożego – podkreśla ks. Pachuta.

Na obchodach jubileuszu 100-lecia działalności wydawnictwa i drukarni diecezjalnej nie zabrakło podziękowań za długoletnią pracę, okolicznościowego tortu oraz spotkania z byłymi i aktualnymi pracownikami zakładu.

Dwa lata temu wydawnictwo otrzymało nagrodę główną wydawców katolickich „Feniksa” w kategorii książka dla dzieci za książkę-album „O chrześcijańskiej Europie dzieciom”.