Kapłan – człowiek Eucharystii

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu odbyła się stacja kongresowa z udziałem duchowieństwa i sióstr zakonnych.

Spotkanie w bazylice świętokrzyskiej rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie której odmówiono modlitwę brewiarzową. Po wspólnej modlitwie konferencję pt. „Co się dzieje z naszym Kościołem?” wygłosił ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczególnym wydarzeniem piątego dnia centralnych obchodów Kongresu Eucharystycznego była uroczysta Msza św., której przewodniczył biskup Łukasz Buzun, OSPPE z Kalisza. Koncelebrowali Eucharystię biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskup Edward Frankowski z Sandomierza, biskup Jan Sobiło z Zaporoża na Ukrainie oraz około dwustu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Przybyły licznie siostry zakonne oraz dziewice i wdowy konsekrowane.

Biskup Nitkiewicz powiedział na początku liturgii, że serce Chrystusa jest sercem eucharystycznym. Eucharystia zrodziła się bowiem na krzyżu i uobecnia Najświętszą Ofiarę. Kapłani oraz wszyscy konsekrowani i konsekrowane włączają się w nią poprzez swoje powołanie.

W kazaniu bp Buzun nawiązał do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, podkreślając, że serce Jezusa, które jest symbolem miłości i miłosierdzia jest sercem Kościoła. – Każdy człowiek ma w swoim sercu miejsce na miłość i tęskni za miłością autentyczną, przebaczającą, nieżywiącą urazy. Serce Jezusa jest źródłem takiej miłości. Jezus pełen miłości do Eucharystii chce być w centrum życia każdego człowieka ochrzczonego, tym bardziej konsekrowanego, poświęconego Bogu. Jesteśmy wszczepieni w mistyczne ciało Chrystusa. Bóg ma dostęp do naszego człowieczeństwa, stał się człowiekiem i wreszcie stał się chlebem. Zrobił wszystko, żebyśmy należeli do Niego i osiągnęli szczęście. Z naszej jednak strony musi być odpowiedź na tę miłość – mówił kaznodzieja.

W dalszej części kazania bp Buzun zaprosił zgromadzonych kapłanów i osoby konsekrowane do refleksji na temat otwartości na Eucharystię. Stawiał pytania o przygotowanie się do Mszy Świętej, o zaangażowanie w liturgię oraz o otwartość na Boże działanie. – Pierwsze pytanie, jakie jawi się na tej drodze, to jest pytanie, czy prosiłeś o światło Ducha Świętego, o Bożą mądrość, żeby tego daru Eucharystii nie zmarnować i nie stracić, ponieważ nasze życie wiary kręci się wokół tej rzeczywistości. Komunia święta wprowadza nas w jedność z Bogiem, czy ona dokonała się w tobie? Czy myślisz chociaż raz w tygodniu o tych sprawach? Jeśli tak nie jest, to ulegamy jakiemuś automatyzmowi. Eucharystia pragnie ogarnąć całą naszą osobę i nas przeniknąć. Co się w nas zmienia, gdy przyjmujemy Komunię świętą? Jak wpływa ona na nasze życie, na wiarę, relację? Co się dokonuje, gdy przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii? Potrzebujemy nie tylko ludzkiej miłości, której zawsze będzie niedosyt, ale przede wszystkim doświadczenia Bożej miłości. Bez tego doświadczenia rodzi się zawsze w sercu człowieka pustka. Eucharystia nie kończy się momentem Komunii świętej, ale dopiero się zaczyna. Żyjemy dalej przecież, żyjemy w naszej codzienności, w różnych sprawach i obowiązkach. Najpierw przyjęliśmy Chrystusa do serca, później idziemy do różnego rodzaju spraw, ale ciągle przez Eucharystię zakorzeniam się w Jego tajemnicy życia i nieustannie przypominam sobie, kim jestem, jakie jest moje powołanie oraz dokąd zmierzam? To jest dla nas ciągła odnowa w Chrystusie polegająca na tym, że Bóg nieustannie dla nas jest najważniejszy i że chcemy stawiać Go na pierwszym miejscu – podkreślił biskup.

Na zakończenie Mszy Świętej bp Jan Sobiło dał świadectwo posługi duchownych i osób konsekrowanych w warunkach wojny na Ukrainie. Podziękował jednocześnie za wsparcie zarówno duchowe, jak i materialne wiernych naszej diecezji, które jest przekazywane poprzez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Opowiedział wzruszające sceny, kiedy żołnierze powracający z pierwszej linii frontu idą najpierw do kościoła, aby wyspowiadać się i przyjąć Komunię Świętą.

Dalsza część wspólnego świętowania za dar powołania przeniosła się do klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy przyjęli serdecznie wszystkich gości.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/