Katolickie przyrzeczenia 

W przeddzień patronalnego święta Chrystusa Króla, spotkali się w sandomierskiej  bazylice katedralnej członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, a wraz z nim  Eucharystię koncelebrowali księża asystenci diecezjalni i parafialni KSM-u oraz Akcji Katolickiej.

Biskup K. Nitkiewicz mówił w kazaniu o egoistycznym podejściu do drugiego człowieka oraz do dóbr doczesnych, gdy chcemy mieć wszystko wyłącznie dla siebie, na swój własny, osobisty użytek. Takie zachowanie, czy choćby tylko wewnętrzne pragnienia i ambicje, są przyczyną upokorzeń, konfliktów, rozpadu rodziny i podziałów społecznych.

– Tymczasem Pan Jezus opiera swoje relacje z Ojcem i z nami na miłości. Jej wyrazem jest śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie. Miłość będzie również kształtowała wzajemne stosunki w Niebie. Natomiast w piekle nie ma mowy o jakichkolwiek więziach, gdyż brakuje  tam miłości. Mamy tego przedsmak już obecnie. Jeśli więc chcę być wskrzeszony przez Boga do życia wiecznego oraz do chwały w Niebie, powinienem wierzyć w siłę miłości i kochać. Mam uczynić moje życie darem i nigdy nie mogę traktować nikogo w sposób przedmiotowy czy instrumentalny – powiedział biskup. Podkreślił zarazem, że przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz do Akcji Katolickiej sprzyja pielęgnowaniu postawy zgodnej z duchem Ewangelii – mówił bp K. Nitkiewicz.

Po homilii trzy osoby z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyły uroczyste przyrzeczenie, cztery otrzymało nominację na instruktorów diecezjalnych, zaś do grona kandydatów do przyrzeczenia włączono 20 osób, którzy przez cały rok będą się przygotowywać do tego, aby w przyszłym roku stać się pełnoprawnymi członkami KSM-u. W wypowiadanym słowie „Gotów!” KSM-owicze przyrzekali „kochać Boga i szerzyć Królestwo Chrystusowe w swej duszy, w swej rodzinie oraz w swym środowisku, służyć czynnie Kościołowi i Ojczyźnie, kształtować swój umysł, wolę i serce”. Na zakończenie Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej odnowili swoje przyrzeczenia oraz przyjęto w ich poczet 17 nowych osób. Następnie podczas spotkania formacyjnego w kurii diecezjalnej wręczono odznaki i legitymacje nowym członkom Akcji Katolickiej i KSM-u.

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pomaga młodym zbliżać się do Jezusa. To stowarzyszenie, gdzie młodzi uczą się, formują swoje serca i dzielą się swoim doświadczeniem, umiejętnościami i zainteresowaniami. Drugi rok z rzędu prowadzimy akcję „Powołanie na spotkanie” podczas, której spotykamy się co miesiąc w innym oddziale parafialnym, aby na Adoracji Najświętszego Sakramentu, aby modlić się w intencji powołań. Za kilka dni zapraszamy na 4. edycję Festiwal Piosenki Patriotycznej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem – mówił ks. Damian Zieliński, diecezjalny asystent KSM-u.