Każdy człowiek jest ważny

Caritas Diecezji Sandomierskiej otworzyła w Sandomierzu Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych

Dnia 14 kwietnia został otwarty w Sandomierzu Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. W uroczystości wzięli udział biskup Krzysztof Nitkiewicz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego pani Renata Janik, dyrektor Caritas diecezjalnej ks. Bogusław Pitucha, sponsorzy i pracownicy charytatywni.

Poświęcając nową placówkę prowadzoną przez Caritas diecezjalną, biskup Nitkiewicz podkreślił, że podejście do osób niepełnosprawnych jest miarą człowieczeństwa oraz dojrzałości wiary. Podziękował wszystkim, którzy zdali ten egzamin, przyczyniając się do powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu i teraz będą czuwali nad jego funkcjonowaniem.

Jak powiedział dyrektor Caritas ks. Bogusław Pitucha: – Od dawna zabiegaliśmy o otwarcie takiego miejsca dla osób niepełnosprawnych, po to aby nie czuły się wykluczone i pozostawione same sobie. Bardzo na tym zależało, ponieważ wiemy jak bardzo chcą one czuć się przydatne i w miarę normalnie żyć. Ograniczenie się do czterech ścian to najgorsze wyjście.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej znalazło zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób personelu. Przygotowywane są w nim ciepłe posiłki dla potrzebujących z Sandomierza i okolic. Na utworzenie oraz działalność placówki, Sandomierska Caritas otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w wysokości 500 tys. zł.