Kleryckie obłóczyny

Dziesięciu alumnów trzeciego roku sandomierskiego seminarium przyjęło strój duchowny.

27 października w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu biskup senior Edward Frankowski poświęcił strój duchownym alumnom III rocznika Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Wraz z biskupem Mszę św. sprawowali przełożeni, wychowawcy, profesorowie seminaryjni oraz kapłani z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli licznie przybyli: rodziny, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

Podczas homilii biskup Frankowski mówił o wyzwaniach jakie stają przed powołanymi do kapłaństwa. Podkreślał także, że tyko z sercem w pełni oddanym Chrystusowi można owocnie realizować swoje powołanie. – Musicie żyć w prawdzie, być nieskazitelni w postępowaniu i rozmiłowani w Chrystusie. Kształtujcie w sobie, zdolność do ofiarnej miłości, odpowiedzialności za wspólnotę oraz dojrzałe poczucie wolności, której miarą jest miłość. Tylko wtedy będziecie mogli walczyć o świat najwyższych wartości – podkreślał bp E. Frankowski.

Po homilii biskup poświęcił sutanny alumnom, którzy uczestniczyli w dalszej części Mszy świętej już w strojach duchownych.

 W specjalnym obrzędzie alumni z V kursu publicznie wyznali swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to już dla nich ostatni etap poprzedzający włączenie w hierarchię kościelną oraz na wyłączną służbę Bogu i ludziom. Poprzez dwukrotne wypowiedzenie „chcę”  alumni podkreślili wiarę w Boże powołanie i nadzieję w należyte przygotowanie do święceń.

Alumnie, którzy przyjęli strój duchowny: Paweł Kida, Damian Surowiec, Bartosz Wawrzkiewicz, Adrian Trybulski, Konrad Bąk, Piotr Biernacki, Patryk Dąchór, Paweł Kania, Paweł Klusek, Mateusz Kobylarz.